donderdag 31 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [10]: ballon

B.

Ballon: energie die niet kan doorstromen, omdat het niet is aangesloten op de wisselwerking met jou, gedraagt zich als een ballon. Hoe meer energie jij ergens in pompt hoe groter de ballon. Stop je met pompen, dan verwelkt de ballon. Die ballon maakt duidelijk waar jij tegenaan loopt, hoe jij erin staat en vanuit welk punt jij werkt. 

Energie stroomt vanuit jouw idee van en naar de selectieve werkelijkheid zoals jij die waarneemt. 

Wat je buiten je waarneemt, is een directe afspiegeling van jouw innerlijk. Ben je verontwaardigd over een grote onrechtvaardigheid om je heen, dan hou jij op innerlijke schaal liefde tegen die in jouw ogen niet het aanzien waard is, wat een daad is van onrechtvaardigheid. Die grote ballon die jouw blikveld domineert, wordt onbewust gevoed door een gebrek aan respect voor jezelf. Hoe groter de verontwaardiging, hoe groter het innerlijk onrecht. Er is werk aan de winkel. Je meet van binnen met 2 maten, een feit dat jij dankzij het oplaten van ballonnen aan jezelf probeert duidelijk te maken.

Die energie die je pompt in het opheffen van de onrechtvaardigheid om je heen, zal in de werkelijkheid geen verschil maken. Het zal ervoor zorgen dat jij al jouw energie verliest, want uiteindelijk zul je de kracht niet meer hebben om die ballon te vullen. Net zolang totdat je de aard van de ballon, die in de kern van jou weggemoffeld zit, onder ogen durft te komen. 

Op dat moment, stroomt de energie weer door het punt waar jij jezelf in de weg zit, aangezien jij door dit contact de wisselwerking herstelt die bestaat tussen buiten en binnen. Deze stap opent de waarde van de ontrechtvaardigheid om je heen, die jou het grootste kado geeft dat er bestaat, een toenemende rechtvaardigheid in jou. En dat is geen ballon, maar energie die vrijer naar buiten stroomt en de wereld om je heen inspireert.

Dat geldt ook voor liefde die je in de ander ziet. Het is jouw liefde die een aspect van jou waar jij geen oog voor hebt, opblaast in de ander. Onbewust raak jij verliefd op een deel van jezelf dat je in al je onwetendheid hebt verward met de ander. Dat ballonnetje vraagt om doorprikken, zodat je weer contact kunt maken met jouw liefde in al zijn verscheidenheid. Het maakt de weg vrij om die liefde te delen met iemand die dat contact met zichzelf ook heeft bestendigd. Wat weer een fijnere wisselwerking oplevert, die overeenkomt met de wisselwerking in jou.

Ook wanneer jouw mond vol is van het hart en ballonnen vol liefde naar buiten stromen, besef je niet dat jouw hart in dat geval niet op jouw tong ligt, omdat jij woorden gebruikt die doordrenkt zijn vanuit jouw idee van liefde. Niet jouw hart maar jouw hoofd is dan aan het woord. Liefde zit in alles en liefde behoeft geen mooie woorden. Het zit in elk woord en elke daad. Dat is vaak moeilijk te verkroppen vanuit jouw idee hoe liefde moet zijn. Je laat dan een mooie ballon op, vanuit een minder mooi idee dat liefde uitsluit. Het is dit idee waardoor jij liefde mist in de wereld om je heen. Maar in werkelijkheid mis je deze liefde in jezelf. Ook die ballon maakt je wijzer wanneer je beter durft te kijken.

Het kristal

Deze Coelestien versterkt je helderheid en helpt je om jouw ballonnen te doorzien. Het toont jou hun ware innerlijk gezicht. Hierdoor kan jouw energie fijner de link leggen en beter wisselwerken met je hart. Dit kristal geeft jouw liefde in al zijn facetten de ruimte. Het maakt de weg vrij vanuit je hart.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com

woensdag 30 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [9]: belang

B.

Belang: alles wat je doet, doe je in het belang van jezelf, zodat jij kunt ontdekken of jouw idee dat iets wel of niet van belang is, ook in werkelijkheid zo is en voor je werkt. Jouw belang-idee hoeft niet in lijn te staan met de belang-werkelijkheid. Zoals alles in dit leven, heeft ook jouw zelfbelang 2 kanten, inclusief jouw blik op jezelf. Jouw idee van jezelf kan haaks staan op wie je werkelijk bent.

Je kunt objectief [neutraal] of subjectief [door jou gekleurd] naar het belang kijken dat jij ziet in elke actie, elk gebaar, elk woord, elke uitkomst die jij nastreeft of elk element waar jij energie in steekt. 

Tandenpoetsen is objectief gezien in het belang van jou, maar dat belang hoef jij niet te onderschrijven, omdat jij daar bijvoorbeeld geen zin in hebt. Op dat moment gaat jouw subjectieve zelfbelang tegen het objectieve zelfbelang van jou in. 

Net zo goed als jij je goed kunt voelen, terwijl het niet goed met je gaat, bijvoorbeeld omdat jij het belang niet onderschrijft van grenzen en daardoor teveel eet. Of denkt dat je gezond bezig bent, terwijl je consequent medicijnen moet slikken. Of het belang niet erkent van rust, omdat je dit saai vindt en daardoor rusteloos op zoek gaat naar vermaak dan wel zingeving. Of de smaak van zijn waar je bent niet kunt waarderen en zo nodig het gras elders in de wereld groener moet zien. Of jouw zucht onder spanning maskeert door een rookgordijn van sigaretten.

Je mag je vrijheid inzetten zoals jij dat van belang acht, maar sta af en toe even stil bij wat je doet. Dat is ook van belang.

Het is van belang om te realiseren dat we altijd iets terug willen voor wat we doen. Dat variëert van letterlijk in de vorm van geld of andere materie, tot figuurlijk in de vorm van een goed gevoel of meer aanzien. Afhankelijk van hoe jij erin staat, zal jouw schaal meer naar de ene kant dan naar de andere kant hellen. Nemers zullen meer hechten aan letterlijk. Gevers meer geven om figuurlijk. Terwijl beide kanten evenzeer van belang zijn voor een natuurlijke, neutrale balans. In ons zit zowel de gever als de nemer. Hoe fijner die samenwerken, hoe fijner jouw leven.

Een sterk hellende persoonlijke nadruk zorgt voor een ongezonde balans die voortstroomt uit jouw idee van goed, vanuit jouw vinden hoe jij moet zijn. En geloof me, iedereen werkt vanuit het goede, ook al kan dat goede ernstig verknipt of verdraaid zijn door een extreem gekleurde bril. 

Bij een gezonde balans valt het objectieve [goed voor het geheel] samen met het subjectieve [goed voor jou] belang. Dat vraagt om een eerlijke beschouwing van je eigen doen en laten, die bijna onmogelijk is, omdat jouw eigen idee-pakket eraan ten grondslag ligt. Jouw waardestelsel afvallen, voelt niet goed en zal logischerwijs weerstand oproepen, want daar heb je je hele leven aan zitten schaven en poetsen. Jij kunt iets zien blinken dat in werkelijkheid dof is. Jou uit die droom helpen, daarvoor is meer nodig dan het goede alleen.

Dat is de reden waarom ik kristallen gebruik, want die zijn in staat om jou te helpen om het zelfbelang dat werkelijk voor je werkt, de ruimte te geven die nodig is. Zodat jij kunt wennen en geleidelijk vanuit dit gezonde zelfbelang kunt leven. 

Van iets dat werkelijk in ons belang is, hebben we met zijn allen niet veel kaas gegeten, ook al zijn we een volk van kaaseters. Onze gezamenlijke gezondheid giert achteruit, met als logisch gevolg dat de zorgkosten door het dak schieten. De cijfers van het RIVM laten daarover geen misverstand bestaan. 

Wat op grote schaal zo is, kan alleen maar zo zijn, omdat het op de kleinste schaal, op het niveau van jou en mij, niet goed gaat. Ons lichaam zit op een weg die bergafwaarts gaat.

Enerzijds omdat ons immuunsysteem zwaar onder druk staat. Dat mag je letterlijk nemen, want de helft van Nederland kampt met overgewicht en de cijfers geven aan dat onze zwaarwichtigheid alleen maar toeneemt. Voor het gemak laat ik het stijgende aandeel chronisch ziek zijn of toenemende intolleranties buiten beschouwing, terwijl ze natuurlijk wel medeverantwoordelijk zijn van deze overbelasting.

Anderzijds omdat ons immuunssyteem niet genoeg prikkels krijgt om alert en bij de pinken te zijn, door onze doorgeslagen hang naar hygiëne en reinheid. 

Dat corona er zo stevig in hakt, komt niet door corona, maar door de rode loper die we met zijn allen onbewust de afgelopen decennia hebben uitgerold. Door stelselmatig onze eigen gezondheid te verzwakken, dankzij onze eigen gekoesterde misvattingen over wat werkelijk gezond en van belang is. 

Die vrijheid zo gebruiken is niet het toonbeeld van vrijheid, maar het schrikbeeld van een gevangenis. Het is geen wonder dat corona ons dat gevoel van gevangen zijn geeft, want dat klopt ook met wat we de afgelopen jaren gedaan hebben: we hebben onze vrije wil gebruikt om te werken aan gevangen zitten. Mooi voorbeeld hoe een idee jezelf uiteindelijk finaal in de weg kan zitten.

Om te toetsen wat werkelijk gezond en van belang is, moeten we weer contact durven maken met ons lichaam en daar weer op een gezonde manier mee om gaan. Dat contact zijn we ontwend. Achten we niet van belang. Het is ook niet prettig om te voelen dat het niet goed met je gaat, terwijl jij ervan overtuigd bent dat het fantastisch met je gaat.

Voor het goed durven voelen van je lijf is lef nodig, net als voor het vragen om hulp. Hulp die de kern aanpakt waar jij bij jezelf tegenaan loopt, in dit moment. Want in dit moment ligt de sleutel verborgen naar een fijner bestaan die ook echt fijn is.

Het kristal

Deze Oceaan Jaspis geeft antwoord op de vraag: hoe voelt het met je? Het laat je eerlijk voelen hoe het op dit moment met je lijf gesteld is. Dit kristal heeft een trilling die jouw welbevinden op gunstige wijze prikkelt en stimuleert. Een zinvolle toets-steen voor een fijnbesnaarde realitycheck. Ervoor weglopen heeft geen zin, ermee aan de slag gaan helpt je vooruit.

Oceaan jaspis

Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


dinsdag 29 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [8]: bedoeling

B.

Bedoeling: elke bedoeling, hoe goed ook bedoeld, zet de boel, zet jou, onbedoeld onder druk. Het is een vorm van onnodig hard zijn voor jezelf. En dat kan niet de bedoeling zijn. Laat me dit iets verduidelijken. 

Als het de bedoeling is bijvoorbeeld dat de ander jou ziet of hoort, omdat jij je niet gehoord of gezien voelt, dan legt dat druk op de ander om jou te zien en druk op jou, omdat de ander eerst aan jouw onuitgesproken voorwaarde moet voldoen, voordat jij je goed voelt. Elke bedoeling legt onbewust kaders op, waardoor de ruimte voor jezelf en de ander kleiner wordt en dat legt druk op jouw energie.

Deze bedoeling die je onbewust koestert kun je ook gebruiken door het niet gehoord of gezien worden om te draaien naar iets wat dichter bij jou staat en meer in jouw vermogen ligt. Dat een ander jou moet horen of zien voor dat goede gevoel in jou is een wijdlopige, indirecte cirkel naar buiten waarbij veel variabelen in het spel zijn waar jij totaal geen zeggenschap over hebt. Teleurstelling is wel haast zeker een feit. Een ander kan niet doorbreken dat jij jezelf niet gehoord of gezien voelt. Want dat idee zit in jou. En dat goede gevoel ook, maar dan zonder voorwaarden.

De diepgekoesterde bedoeling om gehoord of gezien te worden door anderen, simpelweg in de gaten hebben, maakt dat je al beter oog krijgt voor jezelf en bedoelingen die achter jouw acties zitten. Dat valt direct onder jouw zeggenschap. Daarmee doorbreek je op minieme wijze de cirkel van druk. 

Dit doorbreken geeft je een kans om de cirkel naar binnen te volgen en contact te maken met de kern, met de druk die gepaard gaat met jouw bedoeling en het idee dat eronder zit. Die druk is nuttig als je hem weet te gebruiken. Achter elke druk gaat energie schuil die vastzit. Die energie onsluiten, levert rust op. Het maakt je zachter voor jezelf, stimuleert compassie. Dat leren gebruiken, dat kun je vrij snel oppikken in het contact met mij en mijn energie. Dat kan hier ter plekke in de kristalkamer of online via een mentor sessie.

De druk van een voorwaarde of wil die jij onbewust oplegt, manifesteert zich in jouw lijf, daar waar je het meest gevoelig voor bent. De maagstreek is een sterke verklikker van druk. Die druk toestaan, is jezelf een kans geven. Is minder hard voor jezelf zijn. Het opent de weg om het idee te ontmaskeren dat sluimert onder jouw bedoelingen. 

Bedoelingen hebben altijd nut, wanneer je doorhebt wat de bedoeling is.

Het kristal

Deze Granaat helpt wanneer je last hebt van je maag. Het geeft de druk de ruimte om te ontladen en gunt jouw energie een vrijere stroom. Dit kristal laat je voelen wat jouw bedoeling lijfelijk in petto heeft. Dat zorgt voor toenemende bewustwording. In combinatie met inzicht en concrete ondersteuning, helpt deze steen om daar anders mee om te gaan. Heel nuttig dus...


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com

donderdag 24 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [7]: discipline

D.

Discipline: de sleutel tot een vervullend leven, de olie die jouw bestaan fijner laat draaien. Discipline beweegt in het domein van de lange termijn, is de sparringspartner van doen. Tegenhanger van discipline is jouw denken, dat de controle heeft over de korte termijn en het trainingsmaatje is van het idee, de illusie. Iets doen voor jezelf vraagt discipline, niets doen voor jezelf vraagt discipline. Daar hoort een kanttekening bij. Met je stroom meegaan kost energie maar doet meer vanwege het meewerk-effect. Tegen je stroom ingaan kost aanhoudend energie maar doet minder, omdat het effect stopt zodra je stopt met energie erin steken.

Niet luisteren naar jezelf of niet doen wat goed voor je is, is een momentopname dat je eindeloos kunt herhalen en waarvoor elke rechtvaardiging te vinden is binnen jouw denken. Om dat vol te houden dwars tegen je eigen stroom in, daarvoor is veel discipline nodig, heel veel discipline. Jouw energie- en overtuigingpomp moet steeds harder draaien, terwijl jouw realiteit steeds stroever gaat, totdat je vast loopt in een idee dat niet werkt. Dat op zichzelf is een ontdekking dat voor je werkt als je de boel durft te draaien. Want als ervaren tegendraaier heb je raar maar waar een enorm voordeel in jouw bagage: het meesterschap in discipline.

Dat vermogen aan discipline kun je anders inzetten. Dat vraagt discipline en het vraagt geduld, want het duurt een tijd voordat je je werkelijke draai gevonden hebt. Gewenning vraagt volhouden, ontwenning vraagt volhouden. Een steentje in je rug is daarbij van harte welkom, want als jij jezelf hebt laten wennen aan het idee dat niet naar jezelf luisteren in jouw ogen het goede is, dan voelt naar jezelf luisteren niet als het goede. Deze weerstand die je ervaart, is vals en mag je negeren, want die weerstand komt voort uit jouw oude omgedraaide wereld. De trilling van een ondersteunend werkkristal houdt je op koers. Wat je ook denkt. Of denkt te voelen. Totdat jouw nieuwe wereld ook echt weer als van jou voelt en vertrouwd is.

Het duurt dus even voordat jouw gevoel weer lekker meedraait met de stroom die jou al die tijd al meeneemt.

Het kristal

Deze Shiva lingam met opvallende boomtekening is een kristalsteun in je rug. Het helpt je wortelen in de realiteit zodat je kunt doen wat goed voor je is, ook al sputtert je denken tegen met alle weerstand die het weet op te roepen. Het versterkt het contact met je aarde, jouw lichaam. zodat je beter in de gaten hebt wat de gevolgen zijn van je doen. Het geeft je discipline de nodige grond om goed voor jezelf te zorgen en de stappen te zetten die nodig zijn.

Shiva lingam


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


woensdag 23 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [6]: donker in licht

D.

Donker

Daar waar de winter zijn aanvang neemt en de koude sterker wordt, groeit het licht naar nieuwe rijkdom en laat de nacht zijn diepste donker varen. Dat inspireerde mij tot deze tektst.

Zwaar drukt de nacht
op de ochtend.
Het donker lijkt eindeloos,
wil blijven.

Het licht komt.

Altijd.

Zwaar drukt het licht
het donker in de nacht.

Telkens weer
Onvermijdelijk.

Geen enkel licht kan
het donker verdrijven.
Het is juist het licht
dat het donker laat schijnen


In het donker zijn, is je door het licht omringd weten. Wat wij als nacht zien of afwezigheid van licht, is in feite een diepe schaduw in het licht. Die zekerheid kun je leren gebruiken ten goede van jezelf en alle mensen om je heen waar jouw aanwezigheid het verschil maakt. Iedereen heeft licht en donker in zich, het gevolg van het sterke licht dat in je brandt en haar eigen schaduw werpt. Die schaduw laat zich nooit afwerpen. Net zomin als positief zonder negatief kan. Schaduw zorgt voor het ontkiemen van leven, zorgt voor rust, zorgt voor reflectie. Schaduw is de rem die het licht temt op het juiste moment. Het is handiger om de kwaliteiten die met schaduw verbonden zijn, zinvoller in te zetten met het oog op een fijnere balans.

Het kristal

Bij de rondgang door de kristalkamer stuitte mijn hand op dit kristal. Deze bergkristal met fluoriet en pyriet herbergt de trilling van donker in licht. Een steen die bij nadere beschouwing ook 2 kanten heeft, elk met zijn eigen verschillende kwaliteiten.Dit kristal helpt jou om contact te maken met de 2 kanten in jou die van nature zorgdragen voor jouw balans. Aan de ene kant voel je de schaduw die onbewust over jouw hart ligt, veroorzaakt door jouw dominante stelsel van voorkeuren en afkeuren. Aan de andere kant voel je het licht onder deze schaduw, zodat jouw licht weer een kans krijgt en jouw stelsel kan transformeren van dominant naar dienend. Dankzij dit kristal krijgt jouw liefde weer de ruimte om te stralen. Inzicht in dit stuk is zeker geen overbodige luxe.

Een muziektip bij deze Skriebel over donker en licht:
Vangelis - Light and shadow, afkomstig uit de film 1492: Conquest of paradise.

Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


Skriebels onderzoeken pijn... [24]: balans & pijn. Hoe pijnlijk is jouw evenwicht?

Balans Balans is. Punt. Balans is de grote poel waarin een heel universum zijn gang gaat. Niets brengt balans uit balans. In balans is alles...