vrijdag 26 februari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [20]: slecht slapen

S.

Slecht slapen | slapeloosheid: dit ontstaat wanneer jouw energie onevenwichtig wordt aangeproken door een te eenzijdige nadruk op je hoofd, waardoor geest en lichaam niet goed op elkaar aansluiten qua slaaptiming. Je geest kan geprikkeld zijn terwijl je lichaam moe is. Of andersom: geestelijk vermoeid en lichamelijk nog fit. De sleutel is in alle gevallen een beter contact met je lichaam en daardoor met je grenzen, zodat meer evenwicht een kans krijgt.

Mensen die weinig lichamelijke inspanning verrichten en veel denken zijn vatbaar voor minder goed slapen. Je belast je hoofd teveel en je lijf te weinig. Lichamelijk ben je niet moe, maar geestelijk wel. Je wilt wel slapen, maar je lichaam kan daar onvoldoende in mee. Werk je veel zittend achter een beeldscherm dan behoor je al tot de groep die hier last van kunnen krijgen. Meer wandelen en fietsen in de buitenlucht zal al meer voor je doen.

Slapeloosheid is ook aan de orde wanneer mensen hooggevoelig zijn en moeilijk contact kunnen maken hun lichaam, omdat ze dan met iets in aanraking komen, waar ze liever niet mee in contact zijn. Liever niet voelen, terwijl ze juist heel goed kunnen voelen. Dat ondermijnt je zelfvertrouwen, waardoor je nog meer in de controle van je denken schiet. Anders met je gevoeligheid omgaan is onderdeel van de oplossing door een beter zicht op de invloeden, die door jou ongemerkt gefilterd worden in positief en negatief. 

Ook een eenzijdige focus op spiritualiteit zonder gedegen verbinding met de wensen en beperkingen van je lijf, rolt een rode loper uit voor slecht slapen. En niet alleen daarvoor, ook andere fysieke problemen liggen dan op de loer. Je bent er wel, maar niet echt thuis. Dan zullen krakers dankbaar gebruik maken van de vacante ruimte. Beter contact met jouw realiteit en het beeld dat je van de realiteit hebt, is deel van de oplossing.

Ook ongezondheid in de vorm van een slechte fysieke gezondheid, ongezonde voeding of ongezonde slaap- en leefroutine werkt slecht slapen in de hand. Ingeslopen onlogica die in jouw ogen logisch is, maar die door de mand valt wanneer we gaan kijken door een neutrale bril. Zelf kun je niet objectief observeren, omdat je nu eenmaal de sterkhouder bent van je aangewende patroon.

Ook invloeden die spelen in en om je huis kunnen jouw slaap ondermijnen. Denk aan electro-straling, aardstralen, ondergrondse waterlopen of andere energievelden die verstorend kunnen werken op je rust en hinderlijke bronnen vol spanning zijn. Ook daar zijn oplossingen voor, die variëren van een kristal dat op individuele schaal rust brengt tot kristallen die alle invloeden met elkaar laten samenwerken in een coherente energiestroom. Deze integrale aanpak bied ik aan in nauwe samenspraak met Eric Bucks. Het gaat hierbij om grotere kristallen met blijvende werking en gunstige invloed op alle betrokkenen.

Het kristal

Deze Sneeuwkwarts met toermalijn brengt je in contact met een aangename loomheid die in slaap vallen makkelijker maakt. Zet deze steen naast je bed en neem hem in je hand voordat je gaat slapen. Ook wanneer de slaap niet onmiddellijk komt, is deze steen in je handen nemen een bron van rust. Tastbare hulp voor een fijnere nacht.

sneeuwkwarts met toermalijn


Kristalsetjes die een rol spelen bij beter slapen.

Een kristalsetje bestaat uit 3 steentjes die met elkaar samenwerken. Afhankelijk van jouw nadruk, die bepalend is voor het aandachtgebied waar een setje verlichting gaat brengen, kan een kristalsetje gedurende 2-3 maanden meewerken aan beter slapen. Je legt het setje onder je kussen voor een juiste werking.

Drukbevrijders met gunstige werking op slapeloosheid


Slaapherstel plan

Beter slapen is niet alleen een zaak van kristallen. Als jouw routine je slaap tegenwerkt of invloeden van buiten zand in jouw slaap strooien, is meer nodig. Dat kan uiteenlopen van muziek ipv ASMR-video's. Kristallen ipv medicijnen. Inzicht ipv oplossen wat je zelf onbedoeld veroorzaakt. Kristalwater voor meer contact met je lichaam. Er zijn de nodige opties die we in stelling kunnen brengen. Een slaapanalyse kan daarvoor het gewenste middel zijn als eerste stap naar een integrale aanpak. Informeer hiernaar bij mij.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Elke woensdagavond is Open kristal uur. Of kom naar het Open thee uur en drink een kopje thee met me. Of kies voor een kristalafspraak. Je eigen kwaliteiten beter benutten en voelbaar meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen over een onderwerp?

Mail naar: andy@insenzo.com

donderdag 25 februari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [19]: lage rugpijn

L.

Lage rugpijn: het gevolg van het tegenhouden van energie die vanuit de stappen die je zet in de buitenwereld, instroomt in jouw binnenwereld en via je basis opklimt naar je hart, maar door jou gehinderd wordt op zijn weg, omdat jij daar moeite mee hebt. Je laat je door je eigen weerstand misleiden, waardoor je blokkeert. 

Dat kan verschillende oorzaken hebben. 

De realiteit bevalt je niet, omdat jij die graag anders ziet. Je mist het vermogen om deze te waarderen zoals die is. Met de realiteit zelf is niets mis, maar ziet hem liever groter of kleiner, met onvrede tot gevolg. Die onvrede manipuleert je om druk te zetten, om te trekken of duwen aan de realiteit, waardoor de energie niet vrij meer kan stromen en komt vast te zitten, omdat jij iets anders wil dan er is. Je koestert een ongenoegen dat niet terecht is. Deze houding werkt niet voor je.

Of de realiteit laat je zien dat wat jij doet niet werkt. Dat feit probeer je onbewust tegen te houden, zodat je kunt doorgaan op de ingeslagen weg of de weg die je voor ogen hebt. Ook hier zal blokkeren het gevolg zijn. Je neemt genoegen met iets dat tekort schiet. Deze weg werkt niet voor je. 

In beide gevallen zal de druk/pijn toenemen, totdat jij besluit om de realiteit te nemen inclusief de weerstand die je ervaart. De eerste stap: voelen wat je doet.


Het kristal

Deze Pyriet met chalcopyriet en calciet maakt contact met de weerstand in jouw onderrug. De steen helpt je bekken ontspannen en opent je hart voor de werkelijkheid zoals die zich aandient, zodat jouw energie weer de ruimte krijgt om te stromen.

Pyriet met chalcopyriet en calciet


Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Elke woensdagavond is Open kristal uur. Of kom naar het Open thee uur en drink een kopje thee met me. Of kies voor een kristalafspraak. Je eigen kwaliteiten beter benutten en voelbaar meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen over een onderwerp?

Mail naar: andy@insenzo.com

woensdag 24 februari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [18]: chakra 7 | kruinchakra

C

Chakra's

Chakra 7 | kruinchakra: Sahasrara in het sanskriet. Locatie bovenkant hoofd. Element vuur. Oneindige bron van vuur dat ideeën voedt. Ook meteen het nadeel van dit chakra. In gedachten is alles mogelijk, maar elke gedachte werpt ook een schaduw over de realiteit, duwt het opzij, maakt wat er is net iets minder. Het is een hele uitdaging om in de realiteit te blijven, terwijl gedachten jou uit diezelfde realiteit lokken of verlokken om die realiteit anders te zien of zelfs te veranderen naar een beeld dat je liever hebt.

Het kruinchakra is de bakermat van fantasie en tegelijk ook een toren van babel die voor tweedracht zorgt. Balans is nuttig. De balans om de invloed van een gedachte te volgen naar zijn uitwerking op je lichaam. Dat vraagt om begrip en geduld. 

Een fijn werkend kruinchakra is een oase van gelijkmoedigheid. Het nieuwe is net zoveel waard als het oude. Het nu net zoveel waard als daareven of zometeen. Met als verschil dat contact met het nu reëel is en al het andere, ongeacht hoe ver buiten bereik, niet-reëel is. Mooi verbeeld in de scene waarin Indiana Jones in The last crusade zijn kruistocht naar de heilige graal op het allerlaatste moment laat schieten om niet zijn eigen leven, de werkelijke heilige graal, op te geven. Dat doet hij wel met hulp. In dit geval van zijn vader. 

Hulp is handig. We staren ons gauw blind op het licht dat daagt, waardoor we ons eigen licht over het hoofd zien, het licht dat in ons zit. Elk moment van ons leven. 

Het is belangrijk om te weten dat een idee alleen werkelijk kan zijn, wanneer wij het leven schenken, waardoor het sterft als idee om geboren te worden als realiteit. Het doen, het eigen maken is de ultieme lakmoesproef voor elk idee.

Het kristal

Deze Ammoliet laat jouw kruinchakra fijner samenwerken met je hart. Het voelen van de lijn naar je hart maakt dat je je minder laat vangen door de kracht van het idee, maar eerder de waarde van jouw hart vooropstelt. Het zet je met 2 benen op grond waardoor jouw kruin gelijkwaardig tegenspel krijgt. Het remt je enthousiasme op gezonde wijze, waardoor jij in beeld blijft als verantwoordelijke en beslissende factor. Het zet de wereld om je heen op overzichtelijke afstand waardoor je een fijnere afweging kunt maken in het licht van jou. Het laat jou de ruimte in het nu. De ruimte die er altijd is.

Ammoliet bevordert een fijnere samenwerking tussen instromende ideeën en de verlangens van je hart.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Elke woensdagavond is Open kristal uur. Of kom naar het Open thee uur en drink een kopje thee met me. Of kies voor een kristalafspraak. Je eigen kwaliteiten beter benutten en voelbaar meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen over een onderwerp?

Mail naar: andy@insenzo.com

woensdag 3 februari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [17]: chakra 6 | derde oog

C.

Chakra's

Chakra 6 | derde oog: Ajna in het Sanskriet. Vuurchakra. Positie midden voorhoofd, net boven de oogkassen. Chakra dat licht werpt op jouw zicht. De wereld zoals die is, zien we niet. We zien de wereld in het schijn van ons licht. Ons perspectief bepaalt welke nadruk wij ervaren, waar onze klemtoon ligt, wat ons trekt of duwt. Dit chakra helpt je doorzien wat je ziet. Om verder te kijken dan je neus lang is en op gezonde wijze in twijfel te trekken welke elementen jouw gezichtsveld domineren of juist niet. Om niet te geloven wat je ziet, maar te zien wat jij gelooft.

Het derde oog helpt je om anders met je ogen om te springen. Jij kijkt door je ogen, jij gebruikt ze op jouw manier volgens jouw inkleuring van de werkelijkheid. Dat doorzien, daar doorheen prikken, maakt dat je je minder gek laat maken door wat je ziet, maar meer het zien gaat gebruiken om te kijken hoe jij erin staat. 

Zien is een feestje. Een plezier om te ontdekken wat jou opvalt, want dat vertelt iets over jou. Dit chakra maakt je wijzer wanneer je jouw zicht durft te koppelen aan jouw perspectief. Om te doorgronden of jouw perspectief verbindend is of juist splitsend opereert, zodat je jouw perspectief kunt bijstellen voor een beter zicht.

Een fijn werkend chakra bevordert nuchterheid en neutraliteit, zonder afstandelijk te zijn. Toewijding en betrokkenheid, zonder je te laten meevoeren door wat jij ziet. Het geeft jou de ruimte om vanuit een fijn contact met jezelf de wereld en haar bewegingen te beschouwen. Te zien hoe die bewegingen in elkaar grijpen en jou in beweging brengen.  

Mahatma Gandhi zei het al: be the change you wish to see in the world. Jouw kijk kan een inspiratiebron zijn, om zaken bij jezelf anders aan te pakken. Het is niet de bedoeling dat jij verandert, want je kunt alleen maar zijn zoals je bent: een gegeven in beweging. Het is de bedoeling dat je je kijk op jezelf en jouw realiteit onder de loep neemt, om jezelf een eerlijkere kans te geven. Om de windmolens weer te zien als windmolens.

Inzien dat jouw aanwezig zijn een complex samenspel is van persoonlijke kwaliteiten en wisselende omstandigheden in een dominant universum waarin jouw inbreng nietig is, maar daarom niet minder van waarde. 

In jouw leven heeft wat jij doet alle waarde voor jou. De grootste waarde op de kleinste schaal, op de schaal als mens, van je lichaam. Direct. Volkomen in de pas met je eigen vergankelijkheid. Buiten jou daalt die waarde exponentieel. Ben jij als mens de kleinste waarde op een immens uitdijende schaal. Ben je minder dan een spikkel in een zee van oneindigheid. Een druppel die droogt nog voor je de hete plaat hebt bereikt.

Ga zien wie je bent en wat je doet dankzij een weergaloze wereld die jou alle ruimte geeft om dat te ontdekken. Om te ontdekken dat jij overal jij bent, ongeacht waar je bent. Hoe hoog, hoe laag of hoe ver je ook gaat, altijd ben je in het gezelschap van jou. Nooit word jij meer dan jij nu bent. Durf dat in te zien. Dat leidt tot verandering die vanzelf gaat, vanuit een groeiende harmonie in en met jezelf.

Dit chakra is een toets om te ontdekken of jouw kijk op jezelf overeenkomt met de realiteit. Niet te verwarren met hoe jij het graag zou willen, want dat is feiten afwijzen die je waarneemt. Neem de proef op de som om erachter te komen of je met de feiten werkt of aan de feiten werkt. 

Je kunt bijvoorbeeld naar jouw idee gezond bezig zijn, terwijl je medicijnen moet slikken omdat je lichaam worstelt met gezondheid. Die kijk mag je met een gerust hart wantrouwen, want je blik is vertroebeld door wensdenken. Jouw denken spiegelt je een andere werkelijkheid voor dan de werkelijkheid. Je werkt niet met de feiten, maar loopt er in feite achteraan.

Op dit moment signaleren cijfers van het RIVM dat de helft van Nederland te zwaar en chronisch ziek is. In alle nuchterheid zou je mogen stellen dat we als collectief moeite hebben met het derde oog. Onze leefstijl is fnuikend voor ons gestel, maar die realiteit inzien, dat wil nog niet echt doordringen, ook al is het een feit.

Een zwak derde oog biedt onvoldoende tegenspel aan jouw denken, waardoor jouw denken jouw kijk kan domineren, de werkelijkheid opzijdrukt en vervangt door een vals beeld ervan. Een sterk derde oog helpt je valse beelden doorgronden, zodat ze wegvallen en je blik helder is.

De wereld zoals jij die ziet, is jouw basis voor ideeën en creativiteit. Is ook jouw basis voor vermeend tekortschieten. Het derde oog goed benutten laat de millennia-oude wereld om jou heen dansen met het kakelverse impuls dat jij voorziet en graag wil toevoegen. Zijn jij en je kijk vriendjes van elkaar, dan zal dat zonder verlies van energie gepaard gaan. Sterker nog, je zult energie krijgen, als je het goed aanpakt. Verlies je energie en ga je achteruit in welzijn, ervaar je stress, slaap je slecht, dan hapert jouw derde oog.

Een heldere kijk op de wereld, maakt een wereld van verschil. Kristallen helpen jouw kijk uitzeven van verborgen aannames die jouw blik vervagen. Zodat je kunt meedansen in de dans van het grote geheel vanuit het licht van je hart, terwijl je vrij meeschakelt met de veranderingen zoals ze zich aandienen.

Het kristal

De trilling van deze Rhodochrosiet besprenkeld met Pyriet afkomstig uit Peru helpt je jouw realiteit zien vanuit de verankering met je hart en in contact met je lichaam dat een weergave is van het spoor dat je gelopen hebt. Het laat je helder kijken naar wat je doet en prikt door illusies heen. Niet vanuit veroordeling maar vanuit de warmte in jezelf. Een snoepje van een kleinood met 2 kanten, waardoor je vanuit 2 kanten jezelf in ogenschouw kunt nemen.

Rhodochrosiet met Pyriet uit Pera

Rhodochrosiet met Pyriet uit Peru


Begrippenlijst

Met de feiten werken. Je neemt de wereld en jezelf zoals het is en gaat vanuit deze basis aan de slag zonder te veroordelen.

Aan de feiten werken. Je neemt de wereld of jezelf niet zoals het is, veroordeelt en verandert wat jij als niet goed ziet, terwijl je in werkelijkheid de werkelijkheid niet goed ziet. Je hebt goed en niet-goed onbewust verdraaid.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Elke woensdagavond is Open kristal uur. Gratis en vrijblijvend. Of kies voor een kristalafspraak. Je eigen kwaliteiten beter benutten en meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen over een onderwerp?

Mail naar: andy@insenzo.com

Skriebels onderzoeken pijn... [24]: balans & pijn. Hoe pijnlijk is jouw evenwicht?

Balans Balans is. Punt. Balans is de grote poel waarin een heel universum zijn gang gaat. Niets brengt balans uit balans. In balans is alles...