woensdag 30 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [9]: belang

B.

Belang: alles wat je doet, doe je in het belang van jezelf, zodat jij kunt ontdekken of jouw idee dat iets wel of niet van belang is, ook in werkelijkheid zo is en voor je werkt. Jouw belang-idee hoeft niet in lijn te staan met de belang-werkelijkheid. Zoals alles in dit leven, heeft ook jouw zelfbelang 2 kanten, inclusief jouw blik op jezelf. Jouw idee van jezelf kan haaks staan op wie je werkelijk bent.

Je kunt objectief [neutraal] of subjectief [door jou gekleurd] naar het belang kijken dat jij ziet in elke actie, elk gebaar, elk woord, elke uitkomst die jij nastreeft of elk element waar jij energie in steekt. 

Tandenpoetsen is objectief gezien in het belang van jou, maar dat belang hoef jij niet te onderschrijven, omdat jij daar bijvoorbeeld geen zin in hebt. Op dat moment gaat jouw subjectieve zelfbelang tegen het objectieve zelfbelang van jou in. 

Net zo goed als jij je goed kunt voelen, terwijl het niet goed met je gaat, bijvoorbeeld omdat jij het belang niet onderschrijft van grenzen en daardoor teveel eet. Of denkt dat je gezond bezig bent, terwijl je consequent medicijnen moet slikken. Of het belang niet erkent van rust, omdat je dit saai vindt en daardoor rusteloos op zoek gaat naar vermaak dan wel zingeving. Of de smaak van zijn waar je bent niet kunt waarderen en zo nodig het gras elders in de wereld groener moet zien. Of jouw zucht onder spanning maskeert door een rookgordijn van sigaretten.

Je mag je vrijheid inzetten zoals jij dat van belang acht, maar sta af en toe even stil bij wat je doet. Dat is ook van belang.

Het is van belang om te realiseren dat we altijd iets terug willen voor wat we doen. Dat variëert van letterlijk in de vorm van geld of andere materie, tot figuurlijk in de vorm van een goed gevoel of meer aanzien. Afhankelijk van hoe jij erin staat, zal jouw schaal meer naar de ene kant dan naar de andere kant hellen. Nemers zullen meer hechten aan letterlijk. Gevers meer geven om figuurlijk. Terwijl beide kanten evenzeer van belang zijn voor een natuurlijke, neutrale balans. In ons zit zowel de gever als de nemer. Hoe fijner die samenwerken, hoe fijner jouw leven.

Een sterk hellende persoonlijke nadruk zorgt voor een ongezonde balans die voortstroomt uit jouw idee van goed, vanuit jouw vinden hoe jij moet zijn. En geloof me, iedereen werkt vanuit het goede, ook al kan dat goede ernstig verknipt of verdraaid zijn door een extreem gekleurde bril. 

Bij een gezonde balans valt het objectieve [goed voor het geheel] samen met het subjectieve [goed voor jou] belang. Dat vraagt om een eerlijke beschouwing van je eigen doen en laten, die bijna onmogelijk is, omdat jouw eigen idee-pakket eraan ten grondslag ligt. Jouw waardestelsel afvallen, voelt niet goed en zal logischerwijs weerstand oproepen, want daar heb je je hele leven aan zitten schaven en poetsen. Jij kunt iets zien blinken dat in werkelijkheid dof is. Jou uit die droom helpen, daarvoor is meer nodig dan het goede alleen.

Dat is de reden waarom ik kristallen gebruik, want die zijn in staat om jou te helpen om het zelfbelang dat werkelijk voor je werkt, de ruimte te geven die nodig is. Zodat jij kunt wennen en geleidelijk vanuit dit gezonde zelfbelang kunt leven. 

Van iets dat werkelijk in ons belang is, hebben we met zijn allen niet veel kaas gegeten, ook al zijn we een volk van kaaseters. Onze gezamenlijke gezondheid giert achteruit, met als logisch gevolg dat de zorgkosten door het dak schieten. De cijfers van het RIVM laten daarover geen misverstand bestaan. 

Wat op grote schaal zo is, kan alleen maar zo zijn, omdat het op de kleinste schaal, op het niveau van jou en mij, niet goed gaat. Ons lichaam zit op een weg die bergafwaarts gaat.

Enerzijds omdat ons immuunsysteem zwaar onder druk staat. Dat mag je letterlijk nemen, want de helft van Nederland kampt met overgewicht en de cijfers geven aan dat onze zwaarwichtigheid alleen maar toeneemt. Voor het gemak laat ik het stijgende aandeel chronisch ziek zijn of toenemende intolleranties buiten beschouwing, terwijl ze natuurlijk wel medeverantwoordelijk zijn van deze overbelasting.

Anderzijds omdat ons immuunssyteem niet genoeg prikkels krijgt om alert en bij de pinken te zijn, door onze doorgeslagen hang naar hygiëne en reinheid. 

Dat corona er zo stevig in hakt, komt niet door corona, maar door de rode loper die we met zijn allen onbewust de afgelopen decennia hebben uitgerold. Door stelselmatig onze eigen gezondheid te verzwakken, dankzij onze eigen gekoesterde misvattingen over wat werkelijk gezond en van belang is. 

Die vrijheid zo gebruiken is niet het toonbeeld van vrijheid, maar het schrikbeeld van een gevangenis. Het is geen wonder dat corona ons dat gevoel van gevangen zijn geeft, want dat klopt ook met wat we de afgelopen jaren gedaan hebben: we hebben onze vrije wil gebruikt om te werken aan gevangen zitten. Mooi voorbeeld hoe een idee jezelf uiteindelijk finaal in de weg kan zitten.

Om te toetsen wat werkelijk gezond en van belang is, moeten we weer contact durven maken met ons lichaam en daar weer op een gezonde manier mee om gaan. Dat contact zijn we ontwend. Achten we niet van belang. Het is ook niet prettig om te voelen dat het niet goed met je gaat, terwijl jij ervan overtuigd bent dat het fantastisch met je gaat.

Voor het goed durven voelen van je lijf is lef nodig, net als voor het vragen om hulp. Hulp die de kern aanpakt waar jij bij jezelf tegenaan loopt, in dit moment. Want in dit moment ligt de sleutel verborgen naar een fijner bestaan die ook echt fijn is.

Het kristal

Deze Oceaan Jaspis geeft antwoord op de vraag: hoe voelt het met je? Het laat je eerlijk voelen hoe het op dit moment met je lijf gesteld is. Dit kristal heeft een trilling die jouw welbevinden op gunstige wijze prikkelt en stimuleert. Een zinvolle toets-steen voor een fijnbesnaarde realitycheck. Ervoor weglopen heeft geen zin, ermee aan de slag gaan helpt je vooruit.

Oceaan jaspis

Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Skriebels en het vreemde ABC [15]: chakra 4 | liefde

C. Chakra's Chakra 4 | hartchakra:  Anahata in het sanskriet. Locatie ter hoogte van je borstbeen. Niet te verwarren met je fysieke hart...