dinsdag 12 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [14]: chakra 3 | wilskracht

C.

Chakra's

Chakra 3 | wilskracht: Manipura in het sanskriet. Ook bekend als de zonnevlecht. Dit chakra valt samen met het element water. Positie ter hoogte van de maag. Dit chakra doseert jouw energie, regelt jouw vermogen om iets te doen en is het centrum van jouw emoties, jouw reacties op een impuls. Het is een sensor voor spanningen in je leven, voor oorzaak en gevolg. 

Hoe harder dit chakra stroomt, hoe actiever je bent. Hoe minder, hoe passiever. Maar ook hier is balans iets anders dan voortdurend volgas. Een fijn werkend derde chakra neemt op tijd gas eraf en zet op tijd weer gas erop, beweegt mee met de flow. Stuwt jouw energie vanuit natuurlijke grenzen.

Dit chakra functioneert als een doseerknop en daarbij speelt jouw wil een prominente rol in het ondersteunen of ontregelen ervan. Een chakra dat draait op je wil zal je moe maken. Net als niet-willen jou zal blokkeren. Een wilsgeregeld chakra gaat met horten en stoten als een koude motor. Verre van soepel met voortdurend manueel ingrijpen. 

Jouw wil stroomt voort vanuit jouw kijk op de wereld, vanuit jouw idee van goed en niet-goed, vanuit jouw voorkeuren en afkeuren.

Gaat het niet zoals jij wilt, dan is irritatie en kwaadheid het gevolg. Dat kan een behoorlijke drijfveer zijn om iets aan te pakken, maar dat doen is niet gebaseerd op continuiteit, maar op een negatief impuls dat jij broodnodig hebt om jezelf positief te mobiliseren. Je maakt je stroom sterker dan die in feite is, waardoor je dit alleen tijdelijk kunt volhouden. Moet blijven herhalen zonder blijvend resultaat en teleurstelling weer als volgende emotie zijn kop kan opsteken. 

Een perpetuum mobile van emoties die negatief voor je zal uitpakken. Lichamelijk ga je langzaam maar zeker achteruit. Denk aan maagklachten of futloosheid, maar daar zal het niet bij blijven, wanneer je jezelf vanuit wilskracht blind maakt voor de gevolgen van je eigen handelen.

Een sterke wil is niet verkeerd, maar een sterke wil werkt alleen fijn wanneer het grondig ingebed is in de stroom van de realiteit waarvoor chakra 1 en 2 de gezonde tegenhangers zijn. Een wil zonder adequaat tegenspel leidt tot manipulatie. Het willen sturen van de werkelijkheid, vanuit een vervormd beeld door jouw idee ervan.

Een goed contact met dit chakra geeft je realistische tools om met jezelf aan de slag te gaan en jouw ding te doen in de buitenwereld vanuit een evenwichtige binnenwereld. Zonder overschatting of onderschatting. De zonnevlecht is onmisbaar voor het werken vanuit je hart, om ook echt vanuit de stroom die gaande is jouw energie te halen en door je lichaam vrijuit door te geven. In plaats van energie te pompen in een zwakke stroom die jou hardgrondig uitnodigt om te onderzoeken wat je aan het doen bent en vooral waar jij je energie in stopt

Het kristal

Deze Jaspis Mookaiet maakt fijn contact met je zonnevlecht en kriebelt je energie op aangename wijze. Het laat je voelen hoe jouw energie door heel je lichaam stroomt. Het brengt je in aanraking met jouw volledigheid, waarin een subtiele stroom gaande is waar je gebruik van kunt maken vanuit de juiste afstemming. Dit kristal geeft je een gevoel van tijd. Tijd die jouw wil minder urgent maakt. Het verstilt dit moment waardoor er ruimte komt voor rust en kalmte.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Skriebels en het vreemde ABC [15]: chakra 4 | liefde

C. Chakra's Chakra 4 | hartchakra:  Anahata in het sanskriet. Locatie ter hoogte van je borstbeen. Niet te verwarren met je fysieke hart...