zaterdag 3 april 2021

Skriebels onderzoeken pijn... [24]: balans & pijn. Hoe pijnlijk is jouw evenwicht?

Balans

Balans is. Punt. Balans is de grote poel waarin een heel universum zijn gang gaat. Niets brengt balans uit balans. In balans is alles gelijkwaardig. In balans is geen onderscheid. Het kleinste of het grootste zijn even belangrijk en even onbelangrijk. In de balans is ruimte voor verwarring, voor chaos, maar ook voor gelijkmoedigheid en orde. In balans draait alles om evenwicht. Dat evenwicht verandert voortdurend, maar blijft altijd in balans. Evenwicht dat vanzelf ontstaat door het ragfijne samenspel van aantrekking en afstoting. 2 krachten die samen 1 zijn. Een heelheid dat draait om orde in chaos en chaos in orde. Iets daaraan willen veranderen, is schoonheid vernietigen.

Balans en evenwicht

Wat voor de grootste schaal geldt, geldt ook voor de kleinste schaal, onze schaal. De schaal van jou en mij. Balans en evenwicht zorgen voor verwarring. Wanneer we de balans willen veranderen, door ofwel het positieve ofwel het negatieve meer of minder nadruk te geven, veranderen we in werkelijkheid het evenwicht, dat verstoord raakt en onevenwichtiger wordt. Willen we onbewust schoonheid vernietigen, omdat we die schoonheid niet op waarde weten te schatten. Onszelf niet op waarde weten te schatten. Dat heeft gevolgen. 

Conditionering veroorzaakt voorwaardelijke liefde en voorwaardelijke liefde doet pijn.

Iets buiten jezelf leggen, denk aan erkenning, maakt dat jij een deur sluit waardoor jij die erkenning niet langer in jezelf kunt vinden en dat maakt je in alle logica afhankelijk van erkenning van buiten, waarvoor je iets moet doen en misschien wel heel veel moet doen. Dat doet pijn. 

Die erkenning van buiten is tijdelijk en slechts een flauwe afspiegeling van de warmte van de eigen erkenning. Deze buiten-erkenning kan nooit voelen als de eigen erkenning, waarvoor je niets hoeft te doen. Tenzij jij denkt van wel. 

Het maakt zelfs dat jij jouw gevoel gaat wantrouwen. Het gevoel dat jou vertelt dat die buiten-erkenning een heel ander, minder fijne vorm van erkenning is. Dat gevoel ga je dus negeren. Dat doet pijn. 

Pijn die je met je meedraagt door de manier waarop je erin staat

Iets moeten doen voor erkenning is jezelf bewust of onbewust iets opleggen. Een conditionering. Een voorwaarde die jij jezelf oplegt om liefde te laten stromen, terwijl je in werkelijkheid zwemt in liefde en liefde overal stroomt. Jouw idee van hoe jij moet zijn bepaalt hoe jij hierin staat, terwijl jij in dit moment ook de kans hebt om zelf te ontdekken hoe je er echt in wilt staan. Maar dat voelt alleen, zonder houvast. Vanuit je oude vertrouwde situatie ervaar je dat als moeilijk [slecht gevoel], maar is in werkelijk is het makkelijk [goed gevoel, volledig] waar jij nog niet aan gewend bent, nog niet vertrouwd mee bent [jouw slecht gevoel is een vals gevoel, want onvolledig]. Kristallen helpen dat vertrouwen te laten groeien, terwijl het voor jou nog niet vertrouwd is, maar daardoor wel een kans krijgt.

Een conditionering legt jou iets in de weg, dat doet pijn. En pijn veroorzaakt pijn, zeker op de lange duur. Pijn die voortkomt uit het meer of minder waarderen van iets, dat dezelfde waarde heeft. Pijn die logisch is en waar een oplossing voor is. 

Daarom gebruik ik kristallen. Om de weg naar de bron van de pijn in jou te ondersteunen.

Voor een beter begrip van pijn is de kalmte van het overzicht en logica nodig, anders draaien we in cirkels.

In onze realiteit ervaren we een komen en gaan van liefde, ruimte, materie of mensen. Maar in werkelijkheid hebben we te maken met het verschuiven van zwaartepunten in een energieveld, dat ons permanent omringt en doordringt. Het zijn deze verschuivingen die stelselmatig het evenwicht veranderen. Dat komt voor een deel door onszelf en voor een deel door de samenhang buiten ons. En dat vraagt om flexibiliteit, om meebewegen. Maar vanuit een starre houding kan dat niet. Dat doet pijn.

Door onze conditionering zien we geen geheel en voelen we ons niet heel, maar denken we in hebben en niet-hebben, stoppen we onszelf en elkaar in hokjes. Hierdoor voelen we ons afgescheiden en zoeken we de heelheid buiten ons. We willen veranderen wat heel is. Dit denken in tekort leidt tot tekort en dat doet pijn. Maar de pijn op zichzelf is slechts de boodschapper die ons wijst op een boodschap die vol is van tekort. Onze reactie: weg met die pijn. Een mooie vicieuze cirkel. 

Deze wegwerp-reflex is op dit moment dominant aanwezig in de wereld om je en in je. Kijk vooral goed om je heen en naar jezelf. Onderzoek dit. Weer stil staan bij jezelf en kijken wat je doet, zorgt voor kalmte, kalmte die je niet kunt vinden in het najagen van een heelheid buiten je. Maar door te zien dat jij die heelheid frustreert door jouw houding ten aanzien van jezelf.

Balans ervaren in mijn praktijk. Balans ervaren in mijn thuis.

In mijn praktijk ontmoet je de kalmte en kun je op verschillende wijzen een balans ervaren die minder van je vraagt en meer geeft, waardoor jouw pijnpunten naar buiten kunnen komen. Want zo werkt balans. Zodra jij in contact komt met een balans die beter voor je werkt, dan ontstaat eerst weerstand door het contrast dat je ervaart, vanwege het verschuiven naar een nieuw evenwicht. Dat is altijd even wennen. Zeker wanneer het contrast heel groot is. Hier kun je ook ervaren wat een balans doet in je huis, wanneer je alle energie met elkaar laat samenwerken, waardoor er sprake is van een voedende balans.

Wat gooi jij weg van jezelf? Welke kwaliteiten schitteren van afwezigheid, terwijl ze geduldig wachten in jouw innerlijke vuilnisbak?

Op de schaal van jou, is alles buiten jou de buitenwereld. Het macrodeel van de balans. De boventoon. Daar is alles groter, meer en op afstand van jou. Buiten jou is alles tijdelijk, net als jouw lichaam, jouw lijf-ik dat deel uitmaakt van de buitenwereld. 

In de buitenwereld kun je ontdekken hoe evenwicht werkt, maar ben je nooit in staat om dit blijvend te beïnvloeden. Zodra je stopt, stopt jouw inbreng en glijdt het evenwicht weer naar een beweging die vanzelf gaat, zonder ingrijpen. Evenwicht is iets natuurlijks. Het heeft jou niet nodig. De buitenwereld is een kans om iets te ontdekken waar jij in jezelf tegenaan loopt. Het kost alleen veel meer energie dan datzelfde aspect ontdekken in jou, zoals dat voorbeeld met erkenning. Buiten je loop je tegen een muur, waar je in jou struikelt over een splinter.

Jouw buitenwereld legt evenveel gewicht in de schaal als jouw binnenwereld, maar is groter in verhouding en vraagt meer, kost meer. Energie, gezondheid: de lijst is lang.

Jouw binnenwereld, jouw energie-ik is het microdeel van de balans. De ondertoon. Maar in jouw ondertoon zit ook weer een boventoon: het denken en een ondertoon: het hart. Jouw denken en conditionering spelen onder 1 hoedje, waar jouw hart het makkelijk tegen kan afleggen. En daardoor sluit. Iets ontdekken in jou kost ook energie, maar dat levert direct iets op bijvoorbeeld doordat jouw hart opengaat en jouw energie vrijer gaat stromen. 

Jouw binnenwereld legt evenveel gewicht in de schaal, maar is kleiner in verhouding en vraagt minder.

Balans en jouw lichaam

Op het niveau van jou, vormen jouw lijf-ik en energie-ik samen de balans. Niets in deze balans kun jij veranderen. Jouw lichaam blijft jouw lichaam, wat je er ook mee doet. Van binnen blijf je wie je bent, wat je ook aan de buitenkant wijzigt. Waar je ook gaat, je komt jezelf tegen. Dus ga niet te ver, want dat doet pijn. Elke keuze helpt jou ontdekken welk denkbeeld wel of niet goed voor je werkt. Jou vrij maakt in de balans: je hoeft minder te doen voor evenwicht. Of minder vrij maakt: jij moet meer doen voor evenwicht. Medicijnen of preparaten slikken om jezelf te zijn, is niet jezelf zijn, maar iets moeten slikken, waar je niets hoeft te slikken.

Balans en conditionering

De manier van omgaan met balans wordt gedicteerd door je conditionering. Conditionering is de training je hebt gekregen vanaf baby door mensen die allemaal het beste met je voorhadden, vanuit denkbeelden die jij op jouw beurt weer hebt opgepikt, uitgegumd en aangevuld. Het voorwaardenpakket dat jij uit vrije wil hebt aangenomen om in deze wereld te ontdekken hoe het nu echt zit. 

Hoe vaster jij in jouw conditionering zit, hoe moeizamer jouw relatie met balans en hoe sterker de neiging om de balans te veranderen naar jouw denkbeeld. Hoe minder sterk jouw vermogen om te voelen en met energie te werken. Jouw conditionering legt jouw vermogen aan de ketting. Jij bent niet in balans met het geheel. Je hebt iets afgeschermd en weggeschoven.

Hoe vrijer jij in jouw conditionering staat, hoe fijner jouw relatie met balans en hoe makkelijker je leeft. Hoe groter jouw vermogen om met jouw energie te werken ten goede van het geheel, want jij bent in balans met het geheel.

Voorbeelden van conditionering

Denken in positieve en negatieve energie, werken vanuit winnen en verliezen, hoog=goed en laag=fout zien, je afgescheiden voelen, je minder voelen, jezelf beschermen, anderen afweren, energie afslaan, religie, meditatie, geloven, hopen, liefdevol willen zijn, goed willen zijn, sterk willen zijn, pijn ervaren en jezelf vertellen dat dat fijn is, doelen stellen, ergens doorheen willen gaan, hoger bewustzijn, lager bewustzijn, superieur, inferieur, het ophemelen van het licht en het afwijzen van het donker. Kortom onderscheid maken en een kunstmatige streep door het geheel trekken op basis van aangenomen wijsheid, die jij je nog niet eigen hebt gemaakt, maar jouw evenwicht wel in de weg zit en verstoort.

Balans en werking

In de balans groeit iets van onooglijk subtiel naar de grootst mogelijke schaal. 

Wachten tot iets veel groter is en dan pas bijstellen, is de moeilijke weg. Iets willen veranderen buiten je, is eveneens de moeilijke weg. De makkelijkste weg is zien waar het vandaan komt [uit jou] en contact maken met dat pijnpunt in je op dit moment, dat voortvloeit uit een moeite die je hebt met een aspect van jezelf, omdat jouw conditionering vindt dat jij anders moet zijn. 

Balans en onevenwichtigheid

Meegaan met jezelf schenkt een gunstig evenwicht met voordelige gevolgen voor jou. Zaken gaan vanzelf. Je gezondheid staat er goed op. Het goede gevoel zit in jou voordat je iets doet, zodat je buiten je niet nodig hebt, maar wel kunt gebruiken. Je kunt goed samenwerken. Je bent in balans en hebt meer energie om in de balans te werken, zodat de energie voor jou werkt.

Meegaan met je conditionering, schenkt een ongunstig evenwicht met nadelige gevolgen voor jou. Deze balans kost je veel energie. Je hebt steeds meer van buiten nodig, moet telkens herhalen om je goed te voelen. Terwijl je van binnen steeds minder goed begint te voelen. Zaken gaan stroef. Je gezondheid heeft te lijden onder jouw keuzes. Je vertrouwt jezelf niet en dus ook niet de inbreng van anderen. Er is geen sprake van een natuurlijk evenwicht. In tegendeel. Het staat bol van de kunstmatigheid. Jij moet hard werken om in evenwicht te blijven, terwijl jouw energiereserves langzaam maar zeker uitgeput raken, terwijl alle ingrepen tijdelijk blijken en voortdurend om een nieuw impuls vragen.

Jouw lichaam en jouw situatie is de lakmoesproef

Jouw lichaam, de situatie of relatie waarin je verkeerd, zijn toetsstenen voor het evenwicht waarin jij op dit moment verkeert. Ben je gezond bezig, dan ben je gezond. Feitelijk. Ervaar je weinig spanningen, is nauwelijks sprake van conflict. 

Problemen door een onevenwichtige balans

In een ongezonde balans leun je steeds zwaarder op zaken buiten je om een goed gevoel te krijgen en te ervaren. Maak je jezelf groter dan je bent, waardoor de gevolgen ook weer zwaarder zijn. Denk aan aandacht, beleving, alcohol, vreugde, vermaak, erkenning, succes of andere blijken van waardering, geborgenheid of troost, die je in jezelf niet kunt vinden, omdat je die kant buiten beeld houdt en aan jouw liefde onttrekt, waardoor je iets tekort komt. Maar denk vooral ook aan middelen om onze ongezondheid in balans te houden: medicijnen of andere hulpmiddelen. Veel mensen denken gezond te zijn, terwijl ze alleen maar hun groeiende ongezondheid proberen tegen te houden. Dit maakt je structureel afhankelijk.

Kristallen kunnen herstellen of compenseren.

In balans houden noem ik compenseren. Het lost niets op, maar laat het probleem dat eronder zit verder groeien met alle vervelende gevolgen van dien. Er zijn ook mensen die zo met kristallen omgaan. Kristallen zijn nuttig en niet nuttig. Kristallen die jou een goed gevoel geven terwijl je je niet goed voelt, maken je structureel afhankelijk. Dat doe ik niet. Met kristallen maak ik contact met het pijnpunt dat onder de symptomen aan het werk is, om zo het contact met jezelf en jouw heelheid weer te herstellen. Om de kalmte en het plezier in je te hervinden. Zodoende kan jouw evenwicht herstellen.

Voorbeeld: 

Je voelt je onzeker. Door die onzekerheid verleg je jouw zwaartepunt naar zekerheid in je [kennis, controle] of buiten je [materie, uitstraling]. Waardoor jij denkt je onzekerheid te hebben opgelost. Maar dat is schijnzekerheid die stopt zodra deze zekerheid stopt. En alles zal deze zekerheid bedreigen, want jouw onzekerheid blijft meekijken en meebeslissen. Jouw onvrijheid groeit in de schaduw: alles moet wijken voor zekerheid. Je ervaart het nadeel van jouw gekozen balans. Deze groeiende zekerheid zorgt voor een groeiende onzekerheid in je, die jij vroeg of later niet meer de baas kunt. Je gaat je steeds slechter voelen. Je valt in de eigen put die je graaft door jouw eenzijdige focus op zekerheid en onbewuste afwijzen van jouw onzekerheid die nooit zal verdwijnen. Ze zijn samen in balans. Totdat je dat contact met jouw onzekerheid weer herstelt. Dan kan jouw balans weer ruimte en vrijheid krijgen.

Voorbeeld: 

Je hebt moeite met boosheid die in jou opborrelt, wanneer jij iets ziet of ervaart dat jou niet zint. Die boosheid zint je niet, je vindt het niet bij je passen en daardoor slik je deze boosheid telkens in. Naar buiten toe ziet jouw topje van de ijsberg uit als kalmte en evenwichtigheid. Schone schijn. Want innerlijk groeit de ijsberg uit tot een vulkaan van giftige lava, die langzaam maar zeker uitstroomt in een blaasontsteking om jou iets duidelijk te maken. Vervolgens richt jouw boosheid zich op je blaasontsteking om iets eronder te krijgen dat van jou is. En juist in alle eerlijkheid boven water moet komen. Je begrijpt dit verhaal gaat van kwaad tot erger. De kern van het probleem is jouw moeite met boosheid. Ook daar helpen kristallen, wanneer ze contact maken met jouw pijnpunt, onder de oppervlakte, de ondertoon.

Vraag jezelf eens eerlijk af. Verkeer jij in een gezond of ongezond evenwicht?

Het kristal

Deze Agaat staat in mijn ogen heel mooi symbool voor balans. Een balans waarin alles samenspeelt door aantrekking en afstoting. Het donkere, het lichte en alles ertussen dat met elkaar in samenwerking deze uitkomst, dit kristal vormt. Niets is overbodig, alles is nodig voor dit resultaat: een natuurlijke balans met krasjes en blutsen zoals ook wij sporen vertonen van leven.

De trilling van dit kristal laat je 2 kanten voelen in jezelf, waardoor jij daarvan bewust wordt en vooral ontdekt waar jouw neiging zit om voor de ene of de andere kant te kiezen, waardoor je onbewust balans afwijst en de balans waarin je zit uit balans brengt voor een nieuwe, minder complete balans, waardoor jij zelf harder moet werken om dit in balans te houden. Dat kost energie. Aanhoudend energie. Dat gaat uiteindelijk ten koste van jou.

Zelf doen

Wat ontdek jij in jezelf wanneer je je afstemt op dit kristal?

Wat neem je waar?

Welke reacties ervaar je door jouw waarneming?

Agaat voor contact met balans


Voor nu

dank voor het lezen, Andy van de Poel, kristalmentor

www.insenzo.com | andy@insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Kom hier naartoe!
• Open kristal uur: 19 tot 20u, maandag, woensdag en vrijdag
• Open thee uur: 16 tot 17u, dinsdag, donderdag en zaterdag.
Maak een afspraak voor een vrijblijvende ontmoeting. De thee staat klaar.

Ervaar je fysieke of geestelijke tegenslag? Stagneert jouw levensvreugde? Wil je hiermee aan de slag vanuit een fijnere balans met een open hart? Voor een effectievere en duurzame oplossing? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen of reageren? Al mijn deuren staan open.

Skriebels onderzoeken pijn... [24]: balans & pijn. Hoe pijnlijk is jouw evenwicht?

Balans Balans is. Punt. Balans is de grote poel waarin een heel universum zijn gang gaat. Niets brengt balans uit balans. In balans is alles...