woensdag 10 maart 2021

Skriebel ABC [23]: hoofd-hart alliantie

H.

Hoofd-hart alliantie: je hoofd heeft geen verstand van voelen, maar heeft wel het hoogste woord, waardoor jouw vermogen om te voelen onbewust dwars gezeten wordt door alle vooropgezette voorwaarden en patronen die door je hoofd geschapen zijn. Zodra je gaat voelen en jouw energie harder gaat stromen omdat het meer wordt aangesproken en soepeler wordt, komt je hoofd tegen deze verandering in verzet. Want verandering roept weerstand op, bedreigt de veiligheid van het oude en vertrouwde. Het hoofd wil controle houden.

Om jouw voelvermogen een eerlijke kans te geven, is het raadzaam om je hoofd meer in lijn met je hart te brengen, zodat jouw vertrouwen transformeert van de controle van het denken naar de logica van het voelen, om zonder houvast vooraf te doorgronden hoe puzzelstukjes in elkaar passen en welke invloeden spelen. Het weten volgt het voelen.

Het kristal

Deze Pyriet smeedt een alliantie tussen het hoofd en het hart. Het activeert op deze lijn je derde oog en werkt door naar je zonnevlecht waar je beter in de gaten krijgt hoe sterk het onbewust veroordelen van jezelf of van weerstand jouw vermogen om te voelen parten speelt. Want weerstand wordt heel vertaald in: voelt niet goed, terwijl dat niets met voelen te maken heeft, maar alles met denken. Over weerstand later meer. De steen brengt je in contact met het echte goud in jou in plaats van je blind te staren op de verlokkingen van het klatergoud om je heen.

Pyriet

Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Kom hier naartoe!
Elke woensdagavond is Open kristal uur van 19 tot 20u. Of drink een kopje thee met me tijdens het Open thee uur op dinsdag, donderdag of zaterdag van 16 tot 17u en ontdek vrijblijvend hoe ik ben. 

Je eigen kwaliteiten beter benutten en voelbaar meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen of reageren?

Mail naar: andy@insenzo.com

Skriebel ABC [22]: contact met de bron van liefde in jou

B.

Bron van liefde in jou: de liefde buiten je is voorwaardelijk en tijdelijk. De liefde in jou onvoorwaardelijk en blijvend. Het vraagt alleen om ruimte. Ruimte om die liefde in alle vrijheid te laten stromen. Zonder beperking, zonder voorwaarden. Vrijuit en volledig aanwezig zijn in jou, zodat jouw energie overal in jou welkom is. 

Die ruimte vraagt meer van je dan je denkt, omdat jouw denken nogal dominant roet in het eten strooit. Jouw denken is gek op voorwaarden. Iets zonder voorwaarden is in de ogen van jouw denken zonder waarde. Plus: jouw denken kan niet voelen. Dus voor jouw denken is jouw liefde nietszeggend. Hecht geen waarde aan voelen. Dus jouw denken denkt dat liefde, net als jij, moet voldoen aan voorwaarden en richt zijn liefdezoekende blik naar buiten waar die liefde die in jou is, niet te vinden is, al beweeg je hemel en aarde. Voor die liefde in je heb je jouw vermogen om te voelen nodig, maar jouw denken is de baas.

Dat is de kneep of eerder de knoop, waarom onvoorwaardelijke liefde zo moeilijk is, terwijl het overvloedig aanwezig is. Jouw denken snapt niet wat liefde is, terwijl jouw voelen heel die subtiele liefde wel kan voelen, maar door de voorwaarden van het denken altijd weer op weerstand stuit. Want al die voorwaarden ervaar je als weerstand, weerstand die jou weerhoudt om steeds dieper in jouw liefde te zijn. Juist het contact met die weerstand is de sleutel naar steeds vrijer voelen, omdat die weerstand in contact staat met jouw liefde. Weerstand is de opening naar onvoorwaardelijke liefde.

Het kristal

Deze Seraphiniet of Angelwing geeft je liefde vleugels en laat jouw knieën knikken van dat hele fijne gevoel dat verborgen zit onder lagen van weerstand. Het helpt om jouw liefde beter op te merken in de verwarring die jouw denken zaait.

Serafiniet, Seraphiniet, Angelwing

Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Kom hier naartoe!
Elke woensdagavond is Open kristal uur van 19 tot 20u. Of drink een kopje thee met me tijdens het Open thee uur op dinsdag, donderdag of zaterdag van 16 tot 17u en ontdek vrijblijvend hoe ik ben. 

Je eigen kwaliteiten beter benutten en voelbaar meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen of reageren?

Mail naar: andy@insenzo.com

woensdag 3 maart 2021

Skriebel ABC [21]: diabetes

D.

Diabetes: wanneer zachtheid verward wordt met zwak zijn, ontstaat het risico van verharden uit bescherming. Verharding wordt dan weer verward met sterk zijn, wat niet zo is. Hardheid is gespannenheid. Strak staan als een veer om sterk te staan in de wereld, terwijl je leunt op jouw zwakste schakel: de niet-zachte kant. Hard zijn is een energievreter. Het maakt moe om voortdurend alert te zijn op loerende bedreigingen voor jouw zachtheid.

Zachtheid is begrip, flexibiliteit, meegaandheid, empathie, subtiliteit, geborgenheid en ga zo maar door. Kwaliteiten waar je flink mee uit de voeten kunt, als je daar gevoel voor hebt. Zachte mensen zijn gevoelige mensen. Die zachtheid mag je koesteren. 

Iemand met diabetes is ooit flink geraakt in zijn zachtheid. Iets heeft verdriet gedaan of een groot verlies betekent. De oplossing om jezelf te verharden of te vermannen, leidt tot een gespannenheid, een hardheid, die alles in de weg gaat zitten. Zoals vet de organen smoort, smoort hardheid eveneens processen in je lichaam. Processen als de toestroom van insuline die door jouw verharding verstoord raken.

De oplossing is weer contact maken met jouw zachtheid die in feite jouw kroonjuweel is, maar dan zonder de neiging tot bescherming, want zacht zijn is jouw bescherming. 

Hoe losser het contact met jezelf, hoe harder je houding. Hoe steviger het contact met jezelf, hoe losser je houding. Contact met jezelf zorgt voor een grotere weerbaarheid zonder weerbaar moeten te zijn.

Het kristal

2 kristallen zaten na afstemming en een rondgang door de kristalkamer qua trilling in het spectrum van diabetes. Allebei geven ze zachtheid weer een kans. Chalcantiet, de blauwe steen, stimuleert de zachtheid in je lichaam, waardoor jouw energie fijner, daardoor harder kan gaan stromen en zo jouw vitaliteit een zetje geeft in de opwaartse richting. Vivianiet, de zwarte steen, werkt bevorderend voor de zachtheid door het oplossen van emoties op het derde chakra zodat jezelf indekken door hard te zijn langzaam maar zeker overbodig wordt en zachtheid meer ruimte krijgt.

Chalcantiet

Vivianiet


Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf dit kristal ervaren of nieuwsgierig naar kristallen? Kom hier naartoe!
Elke woensdagavond is Open kristal uur van 19 tot 20u. Of drink een kopje thee met me tijdens het Open thee uur op dinsdag, donderdag of zaterdag van 16 tot 17u en ontdek vrijblijvend hoe ik ben. 

Je eigen kwaliteiten beter benutten en voelbaar meer contact met je hart? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Vragen of reageren?

Mail naar: andy@insenzo.com

Skriebels onderzoeken pijn... [24]: balans & pijn. Hoe pijnlijk is jouw evenwicht?

Balans Balans is. Punt. Balans is de grote poel waarin een heel universum zijn gang gaat. Niets brengt balans uit balans. In balans is alles...