dinsdag 19 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [15]: chakra 4 | liefde

C.

Chakra's

Chakra 4 | hartchakra: Anahata in het sanskriet. Locatie ter hoogte van je borstbeen. Niet te verwarren met je fysieke hart. Chakra in het element lucht, vrijheid. Het zal geen wonder zijn dat het hartchakra draait om liefde. De liefde die vrij in alles en door alles stroomt. 

Jouw mooiste kwaliteit is vervuld van liefde, maar ook jouw niet-mooiste kwaliteit. Eigenlijk is elke kwaliteit danspartner van de liefde, maar woorden zijn spelbrekers. Een kwaliteit is elke eigenschap die je bezit en tot jouw instrumentarium gerekend kan worden. Dat hele spectrum van aspecten die door jou tot leven komen, dat is jouw liefde, dat is jouw volledigheid.

Het is zaak om die eigenschappen te gebruiken, dat zorgt voor ontwikkeling. Dit staat haaks op eigenschappen ontwikkelen, want daar kun je nu geen gebruik van maken. Dat frustreert jouw ontwikkeling, want het wijst aanwezige eigenschappen af.

Hoe fijner jij jouw volledigheid durft te gebruiken [vrijheid] en jouw afstemschaal kunt overzien van uiterst positief naar uiterst negatief [grenzen], hoe vrijer je hart zal zijn en hoe meer jij in staat bent om vanuit liefde te werken. En ook hier zijn woorden spelbrekers. 

Uiterst positief betekent niet uiterst goed, net zomin als uiterst negatief uiterst fout betekent. Iets wat wij heel kort door de bocht wel zo opvatten. Het betekent simpel het ene en het contra-ene, het andere, die naar buiten toe steeds verder uit elkaar bewegen, maar telkens van binnenuit uit hetzelfde punt vertrekken en puur gelijkwaardig zijn. 

Met elkaar vormen zij het contrast om waar te nemen, maar zonder elkaar zou er geen wereld zijn. Net als een auto niets zou zijn zonder gas en rem, behalve gevaarlijk en uit evenwicht. Dankzij het ene en het andere is er sprake van voortdurend evenwicht.

Het is liefde of als je wilt energie, die zorgt voor uiteenlopende bewegingen die allemaal uit dezelfde bron voortvloeien en door jou naar buiten stromen. Want jij bent de verbindende schakel in heel jouw werkelijkheid. Zonder jou is niets. Zonder jou is er geen zicht of standpunt of welk uitgangspunt dan ook. Zonder jou ontbreekt alles. En dat geldt ook voor aanwezige liefde die jij jezelf ontzegt. Voor liefde heb je vermogen om te voelen nodig. Dat vermogen is nuttiger maar ook nukkiger dan je denkt.

Liefde voelen is een groot goed. En liefde is er altijd als je jouw vermogen om te voelen durft te gebruiken. Maar liefde kan zich aandienen als fijn of niet-fijn. 2 uitersten, die elkaars tegendelen vormen maar samen 1 zijn en samenwerken. Jezelf volledig voelen is de basis voor mededogen.

Liefde willen schenken aan de buitenwereld [geven is meer waard, is goed, is een fijn gevoel], hangt onlosmakelijk samen met het daaraan gekoppelde niet-liefde schenken aan jouw binnenwereld [nemen is minder waard, is niet-goed, is geen fijn gevoel], waardoor een gevoel van minderwaarde in jou groeit en pijn doet. Veroordeling of gemis laat jouw liefde stromen, dat is geen mededogen, maar medelijden.

De consequentie hiervan: jij gaat nog meer naar buiten schenken om toch maar een goed gevoel over jezelf te krijgen, dat van binnen in een groeiende bodemloze put valt. Puur veroorzaakt door een niet-goed gevoel dat onbewust groeit door je eigen toedoen. Het is je eigen hardnekkigheid die jouw hart de das om doet.

Dit is het directe gevolg van dualiteit waar een andere skriebel licht op zal werpen. 

Jouw hart krijgt weer een kans door de schenkingslijn die vanuit jou naar buiten loopt, weer volledig te nemen. Hierdoor kom je weer in contact met jouw liefde die door jouw eigen houding of opvatting van jou af wijst, waardoor je een gevoel krijgt van afwijzing, een gevoel dat klopt. Dat gevoel kun je gebruiken door je aandacht om te draaien, terug naar jou, terug naar jouw hart. Dat omdraaien is de kern om weer het contact met jouw liefdesstroom te herstellen en anders te gaan benutten.

Iedereen is vol liefde, welke gedachte van gemis we daar ook over koesteren. Net als iedereen een eigen hart heeft dat warm is. Ondanks ideeën van kou daarover. Niemand hoeft zijn hart aan een ander te geven. Dat is schier onmogelijk, net zomin als jij je liefde aan anderen kunt geven, wat eveneens onbegonnen werk is. En zelfs contraproductief. Jouw trilling is van jou, daar heeft een ander niets aan. 

Niets kan fijner zijn dan de eigen trilling, de eigen liefde. Jouw trilling helpt de ander wel om zijn afstemschaal te verrijken met een liefdeszender die nog niet eerder in zijn lucht was. Liefde delen daar gaat het om. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Om het geven en nemen van liefde zonder agenda een kans te geven en te verfijnen. De eerste stap is je eigen agenda in de gaten krijgen.

Onvoorwaardelijke, agendaloze liefde is liefde die vrij door jou heen stroomt en vrij zijn weg naar buiten vindt, ongeacht door welk kanaal of vanuit welk motief. 

Voorwaardelijke liefde is onvolledige liefde die geketend is aan jouw ideeën over liefde, ideeën die jou en jouw liefde beperken tot dat wat jij als liefde ziet. Hierdoor raakt jouw hartchakra in verwarring en blokkeert het om jou te beschermen tegen jezelf.

Jouw hart raakt in de knoop wanneer in jouw hart geen plaats is voor jouw eigenschappen die jij brandmerkt met niet-liefde. Hierdoor kan jouw hart maar beperkt liefde doorgeven en zul jij toenemend de liefde missen die schuil gaat onder deze mantel van niet-liefde. 

Jezelf liefde ontzeggen is een daad van onbewuste liefdeloosheid. Om je ogen te openen voor dit onrecht, zul je in jouw buitenwereld een toenemende liefdeloosheid in de gedaante van racisme of discriminatie ervaren om je eigen onderdrukking te ontmaskeren. Met meer liefde tot gevolg wanneer je dit leert omzetten.

Een fijn werkend hartchakra laat liefde in al haar glorieuze verschijning door jou heen stromen en helpt je om al jouw eigenschappen te gebruiken vanuit jouw waarachtigheid. Jouw unieke persoonlijkheid verdient een kans om facetten te doorgronden en eigen te maken die zich aandienen in jouw leven. Om in vrijheid de liefdestroom te nemen die jou vanaf je eerste ademteug liefde geeft, die jou in al jouw volledigheid koestert zonder aanziens des persoons en iedereen meeneemt op een ongekend persoonlijke weg. Niemand is zonder liefde. Ook al lijkt dat wel zo.

Het kristal

Deze blauwe bariet maakt contact met je hartchakra en laat jou je hele liefde voelen zoals die vrij door je lichaam vloeit. Een subtiele sensatie voor fijnproevers. De trilling van dit kristal laat jouw hart stralen...

Blauwe bariet


Voor nu

dank voor het lezen, Andy, kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Zelf een kristal ervaren of vragen? Reserveer ruimte voor jezelf tijdens het Open kristal uur elke woensdagavond van 19 - 20u. Gratis en vrijblijvend. Max. 2 personen.

Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie hier of online? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? Een idee voor een onderwerp?

Mail naar: andy@insenzo.com

dinsdag 12 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [14]: chakra 3 | wilskracht

C.

Chakra's

Chakra 3 | wilskracht: Manipura in het sanskriet. Ook bekend als de zonnevlecht. Dit chakra valt samen met het element water. Positie ter hoogte van de maag. Dit chakra doseert jouw energie, regelt jouw vermogen om iets te doen en is het centrum van jouw emoties, jouw reacties op een impuls. Het is een sensor voor spanningen in je leven, voor oorzaak en gevolg. 

Hoe harder dit chakra stroomt, hoe actiever je bent. Hoe minder, hoe passiever. Maar ook hier is balans iets anders dan voortdurend volgas. Een fijn werkend derde chakra neemt op tijd gas eraf en zet op tijd weer gas erop, beweegt mee met de flow. Stuwt jouw energie vanuit natuurlijke grenzen.

Dit chakra functioneert als een doseerknop en daarbij speelt jouw wil een prominente rol in het ondersteunen of ontregelen ervan. Een chakra dat draait op je wil zal je moe maken. Net als niet-willen jou zal blokkeren. Een wilsgeregeld chakra gaat met horten en stoten als een koude motor. Verre van soepel met voortdurend manueel ingrijpen. 

Jouw wil stroomt voort vanuit jouw kijk op de wereld, vanuit jouw idee van goed en niet-goed, vanuit jouw voorkeuren en afkeuren.

Gaat het niet zoals jij wilt, dan is irritatie en kwaadheid het gevolg. Dat kan een behoorlijke drijfveer zijn om iets aan te pakken, maar dat doen is niet gebaseerd op continuiteit, maar op een negatief impuls dat jij broodnodig hebt om jezelf positief te mobiliseren. Je maakt je stroom sterker dan die in feite is, waardoor je dit alleen tijdelijk kunt volhouden. Moet blijven herhalen zonder blijvend resultaat en teleurstelling weer als volgende emotie zijn kop kan opsteken. 

Een perpetuum mobile van emoties die negatief voor je zal uitpakken. Lichamelijk ga je langzaam maar zeker achteruit. Denk aan maagklachten of futloosheid, maar daar zal het niet bij blijven, wanneer je jezelf vanuit wilskracht blind maakt voor de gevolgen van je eigen handelen.

Een sterke wil is niet verkeerd, maar een sterke wil werkt alleen fijn wanneer het grondig ingebed is in de stroom van de realiteit waarvoor chakra 1 en 2 de gezonde tegenhangers zijn. Een wil zonder adequaat tegenspel leidt tot manipulatie. Het willen sturen van de werkelijkheid, vanuit een vervormd beeld door jouw idee ervan.

Een goed contact met dit chakra geeft je realistische tools om met jezelf aan de slag te gaan en jouw ding te doen in de buitenwereld vanuit een evenwichtige binnenwereld. Zonder overschatting of onderschatting. De zonnevlecht is onmisbaar voor het werken vanuit je hart, om ook echt vanuit de stroom die gaande is jouw energie te halen en door je lichaam vrijuit door te geven. In plaats van energie te pompen in een zwakke stroom die jou hardgrondig uitnodigt om te onderzoeken wat je aan het doen bent en vooral waar jij je energie in stopt

Het kristal

Deze Jaspis Mookaiet maakt fijn contact met je zonnevlecht en kriebelt je energie op aangename wijze. Het laat je voelen hoe jouw energie door heel je lichaam stroomt. Het brengt je in aanraking met jouw volledigheid, waarin een subtiele stroom gaande is waar je gebruik van kunt maken vanuit de juiste afstemming. Dit kristal geeft je een gevoel van tijd. Tijd die jouw wil minder urgent maakt. Het verstilt dit moment waardoor er ruimte komt voor rust en kalmte.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


vrijdag 8 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [13]: chakra 2 | vertrouwen

C.

Chakra's

Chakra 2 | sacraalchakra: Svadhishthana in het sanskriet. Een hele mond vol. Ook dit is een aarde chakra. Hoogst noodzakelijk om eerlijk met de realiteit te kunnen werken door eerlijk te voelen. Elke bijkleuring vanuit jouw overtuigingspakket, hoe miniem ook, heeft grote gevolgen voor het vrijlaten en verwerken van deze stroom door je heen.

De positie van dit chakra is je onderbuik, de regio onder de navel. Een plek waar we lichamelijk gezien heel kwetsbaar zijn. Het is dus niet zo vreemd dat de kern van dit energie-doorgeefluik draait om vertrouwen. 

Vertrouwen in jouw vermogen om te voelen en dat wat jij voelt puur jouw energie is die jou een bepaalde invloed laat voelen, ongeacht van binnen of van buiten. Jouw vermogen om energie te voelen, is als een radio die elke zender kan ontvangen, zonder dat signaal in zich te dragen. Het chakra nodigt je uit om de ontvangst van trillingen door jouw energie te nemen zoals het is op dit moment. Zonder meteen aan de afstemschaal te draaien, omdat de kwaliteit van dit signaal jou niet bevalt. De hele afstemschaal leren gebruiken is volledig vrij zijn in je voelen.

Dit chakra maakt je bewust dat alles wat jij voelt, jouw energie is die zo sensitief is dat het direct een trilling kan nabootsen van iets in contact met jou, maar nooit die vreemde energie is. Het voelt alleen maar vreemd. Een wezenlijk onderscheid. 

Toestaan dat het jouw eigen energie is, die jou een voelbare vertaling geeft van invloeden die jouw veld beroeren, vergroot het vertrouwen in de werking van jouw energie en stuwt het vermogen om jouw energie steeds vrijer te gebruiken. Om al die vreemde invloeden die er zijn om te zetten in toenemende energie. Dat besef opent de deur, opent het chakra om te durven voelen zoals het is, zoals jouw energie zich in jou openbaart. 

Voelen brengt je in contact met jouw patroon van goed en fout, met jouw neiging om te splitsen, met ingebakken automatismen en reflexen. Hoe minder zelfgecensureerd dit signaal door je heen kan stromen, hoe meer het jou helpt om conditionering op te merken en te ontwarren. 

Vrijer voelen helpt je ontdekken dat jouw vermogen om te voelen de moeite waard en van toegevoegde waarde is. Het openbaart een wereld in het subtiele op uitdijende schaal. Dat werkt verrijkend. Dat maakt zachter, ontvankelijker, nieuwsgieriger.

Problemen met dit chakra leiden tot een behoefte aan meer controle, verharding, bescherming of verwijdering. In het vrijstromende energiesysteem van de aarde, dat de drijfkracht voor alle leven is, is bescherming of controle een illusie. Het geeft een vals gevoel van goed bezig zijn, terwijl het fijne gevoel dat graag een kans wil krijgen door je eigen handelen geen kans maakt. Een vicieuze cirkel die begint en eindigt met voelen. 

Overgave en meestromen in de energie die jou van nature beschermt door een goed gebruik ervan, maakt bescherming overbodig. De noodzaak tot bescherming ontstaat juist wanneer dat gebruik door een idee vervormd is.

Het kristal 

Deze Naaldbergkristal geeft het vertrouwen in je voelen weer de ruimte. Het laat je ervaren dat durven voelen de weg opent naar je hart. Het helpt je om te werken met je kwetsbaarheid in plaats van te reageren vanuit kwetsbaarheid. Kwetsbaar reageren is je laten vangen door emoties die ontstaan door jouw idee van positief en negatief, dat jij kort door de bocht vertaalt met goed en fout.


Begrippenlijst

• Voelen: het volgen van je energie door je lichaam. Niet verwarren met het voelen van emoties.
• Emotie: reacties op een impuls dat wordt aangeraakt door jouw energiestroom.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


woensdag 6 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [12]: chakra's | basischakra

C.

Chakra's: energierotondes die als natuurlijke zekeringen hun taak vervullen ter bescherming van ons ultraverfijnde lichaam dat zowel materie als niet-materie in goede banen laat stromen. Het lichaam is een ongeëvenaard samenwerkingssysteem dat miljarden cellen weet te stroomlijnen voor ons welzijn. Op een wijze die wij als mens nog nauwelijks kunnen bevatten, laat staan overtreffen. Wetenschappelijk gezien zijn we een ijsberg met nog vele raadsels onder de oppervlakte.

Ons lijf is een levend wonder. Alleen al daarbij stil staan maakt je stil. Al die miljarden cellen weten precies wat nodig is om als mens te functioneren. Je ermee bemoeien werkt verstorend. We hoeven het alleen maar goed te onderhouden, want het managen van dit proces ligt niet in onze handen, daarvoor zijn andere systemen verantwoordelijk, die op de achtergrond hun werk doen en dat veel beter kunnen dan wij zelf. 

24 uur per dag is ons lichaam voor ons in de weer, ongeacht of we nu wel of niet bij bewustzijn zijn. Net als ons immuunsysteem een elementair belang voor haar rekening neemt, geldt dat ook voor chakra's. Dat lichaam goed verzorgen, is ervoor zorgen dat ons lichaam goed voor ons kan zorgen, dat scheelt heel wat zorgen of ander gedoe. Een heel logisch gegeven waar we jammer genoeg niet al te bewust mee omspringen. Niet goed verzorgen, zorgt voor toenemende zorg. Dat leren we in deze tijd op de harde manier, de manier die veel geld kost.

Wanneer je beter contact maakt met je lichaam, ontkom je er niet aan om onder de oppervlakte van het tastbare te duiken, in de wereld van jouw energie die voor de meeste ogen onzichtbaar, maar met de nodige training of aanleg duidelijk voelbaar door je lijf vloeit. 

Kom je in contact met die eigen energiestroom dan kom je vanzelf in aanraking met chakra's. Chakra's zijn het toppunt van ons rag-fijnement en fungeren als veiligheidskleppen die open gaan wanneer een bepaald energiepunt lekker draait en dicht gaan, wanneer dat energiepunt niet lekker draait door een te sterke of te zwakke stroom. 

Een chakra willen openen of sluiten, stuit logischerwijs altijd op weerstand. En terecht. Jij bent onbewust verantwoordelijk voor het pompen of indammen van een stroom die daardoor onnatuurlijk verloopt. De stroom natuurlijker laten vloeien, zorgt voor een chakra dat vanzelf steeds verder opengaat en weer dichtgaat als nodig is. Een chakra beschermt jou. Dat is nooit zonder oorzaak.

Voor het gemak beperk ik me tot de 7 hoofdchakra's. Deze 7 hoofdchakra's vormen de belangrijkste sluizen tussen het fysieke en het energetische lichaam die met elkaar wisselwerken. Ons energetische lichaam is in feite een groot energieveld waarin het fysieke lichaam het kloppende hart vormt en chakra's voor een goede overdracht zorgen. 

In de notendop zijn we een heel universum op zichzelf, hetgeen betekent dat er nog veel meer chakra's zijn op andere niveau's, maar die zijn nu niet aan de orde. In contact met mij, kom je vooral in contact met deze 7. Laat ik bij de basis beginnen, onderaan bij het stuitje, bij het chakra dat aan de basis ligt van onze ruggengraat en het fundament legt voor een fijn werkende realiteit. 

Chakra 1 | basischakra: Muladhara genaamd in het sanskriet, vrij vertaald: wortel. Een aarde chakra. Zoals de naam al aangeeft maakt het basischakra contact met de basis, de feiten, de realiteit, met jouw lichaam als jouw aarde. Het vormt de basis waarop jij in de realiteit staat en is het platform voor jouw vermogen om je kwaliteiten te vertalen naar je doen. Een goed werkende basis draagt zorg voor een fijn werkende werkelijkheid. Het is de zetel van jouw fysieke balans. Hoe lager het zwaartepunt in je lichaam, hoe stabieler jouw lichaam zal zijn. 

Balans is meer dan alleen contact. Contact kan ook verstikkend werken. Contact is het juiste midden tussen aantrekking en afstoting. Het punt waar het ene begint en het andere ophoudt.

Dit chakra is het energieplein waar ideeën met de werkelijkheid samenwerken. Hoe vrijer de werkelijkheid kan binnenstromen, hoe vrijer jij ermee kunt samenwerken en van kunt genieten.

Hoe zwakker het contact met dit chakra, hoe meer je zweeft, hoe meer je verwijlt in de wereld van het idee. Bij gebrek aan een gegrond contact met je lichaam wordt dit je overlevingsstrohalm, krampachtig houvast zoekend in het niet-reële, het ideële. Iets wat niet reëel is, kan nooit reëel worden. Dit verliefd zijn op ideeën brengt je in conflict met de wereld zoals jij die ervaart. Je mist een flink stuk realiteit in jouw balans door een doorgeschoten klemtoon richting het idee. Het is een feit dat niet alle ideeën het redden als feit. Eerlijk toetsen is daarvoor onontbeerlijk. 

Hoe beter het contact met dit chakra hoe reëler je bent, hoe meer bewust je bent van jouw grenzen. Van wat wel of niet kan. Hoe meer je de wereld neemt zoals die is, hoe fijner je kunt inschalen wat wel en niet werkt. Hoe meer je houdt van jezelf, want jezelf neem je dan ook zoals je bent. Dat scheelt bijschaven en ontwikkelen.

Een te stevig contact maakt je te nuchter, waardoor je minder ontvankelijk wordt voor zaken die je niet kunt zien of vastpakken, maar onmiskenbaar deel uitmaken van de realiteit. Alleen niet in jouw realiteit. Je ziet iets wezenlijks over het hoofd in jouw balans door een te strakke klemtoon richting het eigen gelijk dat je afschermt door nadrukkelijk te zwaaien met het criterium van bewijsbaarheid. 

Niet alle feiten zijn aantoonbaar of bewijsbaar. Chakra's zijn daar een mooi voorbeeld van. Net zo goed als ons lichaam uitstekend zijn werk doet, vanaf het moment dat bezield raakt, ongeacht of we die processen nu wel of niet weten te doorgronden. Bewijs is nuttig als er iets mis is. Niet voor een goed functioneren.

Ooit wisten we minder, maar waren we meer in contact met onszelf. Nu weten we meer, maar verliezen we steeds meer het contact met onszelf. Vanuit dit chakra gezien, is dat heel logisch. We stomen met zijn allen in de richting van het overgewaardeerde intellect. Hierdoor komen we losser in ons bestaan te staan, wat ons vatbaar maakt voor invloeden van buiten, waardoor we gaan zwalken en ons gek laten maken door de waan van de dag. 

De symptomen van een zwak contact met het basischakra: meningen stellen boven feiten. Voorspellingen en modellen krijgen meer aandacht dan de werkelijkheid. Waarderen denkers en praters hoger dan handen uit de mouw stekers. Hierdoor ontmoeten we steeds grotere problemen in het juist waarderen van onszelf. Dit fenomeen zien we in alle nuchterheid overal om ons heen. De ene trend buitelt over de ander, net als het ene commentaar over de ander, zonder de kern te raken: we zijn het contact kwijt. 

Terug naar de basis en vooral de realiteit niet overslaan in jezelf, zorgt ervoor dat je jezelf niet tekort doet en daardoor niets te kort komt. Logica die uitnodigt om jouw nieuwsgierigheid aan te wakkeren naar wat jij in jezelf laat liggen aan reëel potentieel. 

Geloof je sterk in het positieve dat het negatieve zal overwinnen, ben je hooggevoelig of kamp je met ADHD, dan mis je een gezond contact met jouw basischakra. Zie je om je heen kwakzalverij en andere malversaties, dan sta je eveneens niet in een gezond contact met dit chakra. Je hecht dan teveel aan weten en zet dat op een onbereikbaar voetstuk, terwijl je de basis verloochent die jouw oh zo verheven weten vleugels geeft: het niet-weten, dat de bron van nieuwsgierigheid en onderzoek is.

Het kristal

Deze gele calciet met mica, herstelt het contact met je basischakra en helpt jouw energie samenwerken met je hart. Zodat wat je echt wilt, ook echt een kans krijgt doordat jij echte stappen zet en daardoor kunt ontdekken hoe dat uitpakt in de realiteit. Deze steen laat je voelen hoe jouw energie vanuit jouw basis een weg baant naar boven richting je keel, het centrum van jouw creativiteit, om van daaruit door te stromen naar buiten.
Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com

maandag 4 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [11]: constante

Na een korte omtrekking naar de D en weer naar de B, zijn we nu toch eindelijk bij het centrum van deze beweging, de C. Hiermee is het ABC een feit zonder af te zijn. Of af te worden. Er zullen nog heel wat letters volgen met dito zaken die zich achter deze letters zullen scharen. Nieuwe lettercentra zullen het licht zien omringd door nieuwe woordconstellaties. Als planeten rond de zon. Maar klaar zal het nooit zijn. Je begint telkens weer opnieuw. En opnieuw. En opnieuw.

C.

Constante: heel jouw leven, ben jij de constante. Jaren komen en gaan, mensen komen en gaan, het leven komt en gaat. Je lichaam verandert, alles om je heen verandert, is constant in beweging, maar jij blijft onveranderlijk in het oog van jouw bestaan. Jij bent de rots in jouw branding. Alleen jij. Niemand is meer getuige van jouw wedervaren dan jouw eigen aanwezigheid in dit leven, in dit moment. Telkens weer. Een eindeloze herhaling, zoals alles een herhalende reeks is. Een onophoudelijke kringloop waarin we allemaal meedraaien. Die ons de bewustwording schenkt van dit draaien.

Met het aanbreken van een nieuw jaar, net zoals de dag opnieuw aanbreekt, en een nieuw moment ontspint in een constante lijn vanuit jou, is het zinvol om contact te maken met die constante in jou. Jij bent het begin van elke lijn. Dat punt is waar het om draait. De lijn alleen een logisch gevolg. Een lijn die afbuigt naar de cirkel en terugkomt naar dit punt. Elk moment kun je contact maken met dat punt in jou dat lijnen vormt die hun oorsprong vinden in jou. Om de kwaliteit van dat punt eerlijk te beschouwen. Om de lijn nog fijner te laten rondlopen.

Het kristal

Deze rookkwarts fungeert als contactmaker met de constante in jou. Dit moment is net als jij een constante. Net als kristallen een constante zijn, omdat de trilling van ervan onveranderlijk is. Met een constante kun je werken. Dat kun je beter leren gebruiken. Het volgende moment is buiten bereik, maar wordt wel in dit moment gevormd. Net als het vorige moment dat steeds verder weg glijdt van jouw vermogen om ook maar iets te veranderen. 

Dit moment is de wieg van elk moment dat was en zal zijn. De constante in jou, de constante die jij bent, is de ruggengraat van jouw leven. Het contact met jouw constante in dit moment geeft prijs hoe jij in dit leven staat. Het is de enige graadmeter die ertoe doet. Reageer je consequent op eerdere of aanstaande momenten die notabene voortvloeien uit jouw eigen bron, of neem je de rust om dit moment goed te gebruiken en de kwaliteit van jouw bron nader te beschouwen. Dit kristal helpt je daarbij.

Vanuit welke constante werk jij? Vanuit de pijn van het missen van erkenning, de pijn van jezelf niet zien staan of de pijn van geen contact kunnen maken met wie je echt bent? Als je genoeg hebt van je eigen pijn, dan ben je meer dan welkom om hier met jezelf aan de slag te gaan.

Om los te komen van de aantrekkingskracht van het oude, heb je stuwkracht nodig: voldoende afzetkracht om jezelf in een baan te brengen die fijner voor je werkt. Kristallen geven jouw vermogen de kans om dat te verwezenlijken door het aanraken van een diep in jou gewortelde stabiele constante die van binnenuit groeit naar de wereld zoals jij die vertaalt en neerzet. Telkens weer opnieuw.Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com

donderdag 31 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [10]: ballon

B.

Ballon: energie die niet kan doorstromen, omdat het niet is aangesloten op de wisselwerking met jou, gedraagt zich als een ballon. Hoe meer energie jij ergens in pompt hoe groter de ballon. Stop je met pompen, dan verwelkt de ballon. Die ballon maakt duidelijk waar jij tegenaan loopt, hoe jij erin staat en vanuit welk punt jij werkt. 

Energie stroomt vanuit jouw idee van en naar de selectieve werkelijkheid zoals jij die waarneemt. 

Wat je buiten je waarneemt, is een directe afspiegeling van jouw innerlijk. Ben je verontwaardigd over een grote onrechtvaardigheid om je heen, dan hou jij op innerlijke schaal liefde tegen die in jouw ogen niet het aanzien waard is, wat een daad is van onrechtvaardigheid. Die grote ballon die jouw blikveld domineert, wordt onbewust gevoed door een gebrek aan respect voor jezelf. Hoe groter de verontwaardiging, hoe groter het innerlijk onrecht. Er is werk aan de winkel. Je meet van binnen met 2 maten, een feit dat jij dankzij het oplaten van ballonnen aan jezelf probeert duidelijk te maken.

Die energie die je pompt in het opheffen van de onrechtvaardigheid om je heen, zal in de werkelijkheid geen verschil maken. Het zal ervoor zorgen dat jij al jouw energie verliest, want uiteindelijk zul je de kracht niet meer hebben om die ballon te vullen. Net zolang totdat je de aard van de ballon, die in de kern van jou weggemoffeld zit, onder ogen durft te komen. 

Op dat moment, stroomt de energie weer door het punt waar jij jezelf in de weg zit, aangezien jij door dit contact de wisselwerking herstelt die bestaat tussen buiten en binnen. Deze stap opent de waarde van de ontrechtvaardigheid om je heen, die jou het grootste kado geeft dat er bestaat, een toenemende rechtvaardigheid in jou. En dat is geen ballon, maar energie die vrijer naar buiten stroomt en de wereld om je heen inspireert.

Dat geldt ook voor liefde die je in de ander ziet. Het is jouw liefde die een aspect van jou waar jij geen oog voor hebt, opblaast in de ander. Onbewust raak jij verliefd op een deel van jezelf dat je in al je onwetendheid hebt verward met de ander. Dat ballonnetje vraagt om doorprikken, zodat je weer contact kunt maken met jouw liefde in al zijn verscheidenheid. Het maakt de weg vrij om die liefde te delen met iemand die dat contact met zichzelf ook heeft bestendigd. Wat weer een fijnere wisselwerking oplevert, die overeenkomt met de wisselwerking in jou.

Ook wanneer jouw mond vol is van het hart en ballonnen vol liefde naar buiten stromen, besef je niet dat jouw hart in dat geval niet op jouw tong ligt, omdat jij woorden gebruikt die doordrenkt zijn vanuit jouw idee van liefde. Niet jouw hart maar jouw hoofd is dan aan het woord. Liefde zit in alles en liefde behoeft geen mooie woorden. Het zit in elk woord en elke daad. Dat is vaak moeilijk te verkroppen vanuit jouw idee hoe liefde moet zijn. Je laat dan een mooie ballon op, vanuit een minder mooi idee dat liefde uitsluit. Het is dit idee waardoor jij liefde mist in de wereld om je heen. Maar in werkelijkheid mis je deze liefde in jezelf. Ook die ballon maakt je wijzer wanneer je beter durft te kijken.

Het kristal

Deze Coelestien versterkt je helderheid en helpt je om jouw ballonnen te doorzien. Het toont jou hun ware innerlijk gezicht. Hierdoor kan jouw energie fijner de link leggen en beter wisselwerken met je hart. Dit kristal geeft jouw liefde in al zijn facetten de ruimte. Het maakt de weg vrij vanuit je hart.


Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com

woensdag 30 december 2020

Skriebels en het vreemde ABC [9]: belang

B.

Belang: alles wat je doet, doe je in het belang van jezelf, zodat jij kunt ontdekken of jouw idee dat iets wel of niet van belang is, ook in werkelijkheid zo is en voor je werkt. Jouw belang-idee hoeft niet in lijn te staan met de belang-werkelijkheid. Zoals alles in dit leven, heeft ook jouw zelfbelang 2 kanten, inclusief jouw blik op jezelf. Jouw idee van jezelf kan haaks staan op wie je werkelijk bent.

Je kunt objectief [neutraal] of subjectief [door jou gekleurd] naar het belang kijken dat jij ziet in elke actie, elk gebaar, elk woord, elke uitkomst die jij nastreeft of elk element waar jij energie in steekt. 

Tandenpoetsen is objectief gezien in het belang van jou, maar dat belang hoef jij niet te onderschrijven, omdat jij daar bijvoorbeeld geen zin in hebt. Op dat moment gaat jouw subjectieve zelfbelang tegen het objectieve zelfbelang van jou in. 

Net zo goed als jij je goed kunt voelen, terwijl het niet goed met je gaat, bijvoorbeeld omdat jij het belang niet onderschrijft van grenzen en daardoor teveel eet. Of denkt dat je gezond bezig bent, terwijl je consequent medicijnen moet slikken. Of het belang niet erkent van rust, omdat je dit saai vindt en daardoor rusteloos op zoek gaat naar vermaak dan wel zingeving. Of de smaak van zijn waar je bent niet kunt waarderen en zo nodig het gras elders in de wereld groener moet zien. Of jouw zucht onder spanning maskeert door een rookgordijn van sigaretten.

Je mag je vrijheid inzetten zoals jij dat van belang acht, maar sta af en toe even stil bij wat je doet. Dat is ook van belang.

Het is van belang om te realiseren dat we altijd iets terug willen voor wat we doen. Dat variëert van letterlijk in de vorm van geld of andere materie, tot figuurlijk in de vorm van een goed gevoel of meer aanzien. Afhankelijk van hoe jij erin staat, zal jouw schaal meer naar de ene kant dan naar de andere kant hellen. Nemers zullen meer hechten aan letterlijk. Gevers meer geven om figuurlijk. Terwijl beide kanten evenzeer van belang zijn voor een natuurlijke, neutrale balans. In ons zit zowel de gever als de nemer. Hoe fijner die samenwerken, hoe fijner jouw leven.

Een sterk hellende persoonlijke nadruk zorgt voor een ongezonde balans die voortstroomt uit jouw idee van goed, vanuit jouw vinden hoe jij moet zijn. En geloof me, iedereen werkt vanuit het goede, ook al kan dat goede ernstig verknipt of verdraaid zijn door een extreem gekleurde bril. 

Bij een gezonde balans valt het objectieve [goed voor het geheel] samen met het subjectieve [goed voor jou] belang. Dat vraagt om een eerlijke beschouwing van je eigen doen en laten, die bijna onmogelijk is, omdat jouw eigen idee-pakket eraan ten grondslag ligt. Jouw waardestelsel afvallen, voelt niet goed en zal logischerwijs weerstand oproepen, want daar heb je je hele leven aan zitten schaven en poetsen. Jij kunt iets zien blinken dat in werkelijkheid dof is. Jou uit die droom helpen, daarvoor is meer nodig dan het goede alleen.

Dat is de reden waarom ik kristallen gebruik, want die zijn in staat om jou te helpen om het zelfbelang dat werkelijk voor je werkt, de ruimte te geven die nodig is. Zodat jij kunt wennen en geleidelijk vanuit dit gezonde zelfbelang kunt leven. 

Van iets dat werkelijk in ons belang is, hebben we met zijn allen niet veel kaas gegeten, ook al zijn we een volk van kaaseters. Onze gezamenlijke gezondheid giert achteruit, met als logisch gevolg dat de zorgkosten door het dak schieten. De cijfers van het RIVM laten daarover geen misverstand bestaan. 

Wat op grote schaal zo is, kan alleen maar zo zijn, omdat het op de kleinste schaal, op het niveau van jou en mij, niet goed gaat. Ons lichaam zit op een weg die bergafwaarts gaat.

Enerzijds omdat ons immuunsysteem zwaar onder druk staat. Dat mag je letterlijk nemen, want de helft van Nederland kampt met overgewicht en de cijfers geven aan dat onze zwaarwichtigheid alleen maar toeneemt. Voor het gemak laat ik het stijgende aandeel chronisch ziek zijn of toenemende intolleranties buiten beschouwing, terwijl ze natuurlijk wel medeverantwoordelijk zijn van deze overbelasting.

Anderzijds omdat ons immuunssyteem niet genoeg prikkels krijgt om alert en bij de pinken te zijn, door onze doorgeslagen hang naar hygiëne en reinheid. 

Dat corona er zo stevig in hakt, komt niet door corona, maar door de rode loper die we met zijn allen onbewust de afgelopen decennia hebben uitgerold. Door stelselmatig onze eigen gezondheid te verzwakken, dankzij onze eigen gekoesterde misvattingen over wat werkelijk gezond en van belang is. 

Die vrijheid zo gebruiken is niet het toonbeeld van vrijheid, maar het schrikbeeld van een gevangenis. Het is geen wonder dat corona ons dat gevoel van gevangen zijn geeft, want dat klopt ook met wat we de afgelopen jaren gedaan hebben: we hebben onze vrije wil gebruikt om te werken aan gevangen zitten. Mooi voorbeeld hoe een idee jezelf uiteindelijk finaal in de weg kan zitten.

Om te toetsen wat werkelijk gezond en van belang is, moeten we weer contact durven maken met ons lichaam en daar weer op een gezonde manier mee om gaan. Dat contact zijn we ontwend. Achten we niet van belang. Het is ook niet prettig om te voelen dat het niet goed met je gaat, terwijl jij ervan overtuigd bent dat het fantastisch met je gaat.

Voor het goed durven voelen van je lijf is lef nodig, net als voor het vragen om hulp. Hulp die de kern aanpakt waar jij bij jezelf tegenaan loopt, in dit moment. Want in dit moment ligt de sleutel verborgen naar een fijner bestaan die ook echt fijn is.

Het kristal

Deze Oceaan Jaspis geeft antwoord op de vraag: hoe voelt het met je? Het laat je eerlijk voelen hoe het op dit moment met je lijf gesteld is. Dit kristal heeft een trilling die jouw welbevinden op gunstige wijze prikkelt en stimuleert. Een zinvolle toets-steen voor een fijnbesnaarde realitycheck. Ervoor weglopen heeft geen zin, ermee aan de slag gaan helpt je vooruit.

Oceaan jaspis

Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com


Skriebels en het vreemde ABC [15]: chakra 4 | liefde

C. Chakra's Chakra 4 | hartchakra:  Anahata in het sanskriet. Locatie ter hoogte van je borstbeen. Niet te verwarren met je fysieke hart...