woensdag 6 januari 2021

Skriebels en het vreemde ABC [12]: chakra's | basischakra

C.

Chakra's: energierotondes die als natuurlijke zekeringen hun taak vervullen ter bescherming van ons ultraverfijnde lichaam dat zowel materie als niet-materie in goede banen laat stromen. Het lichaam is een ongeëvenaard samenwerkingssysteem dat miljarden cellen weet te stroomlijnen voor ons welzijn. Op een wijze die wij als mens nog nauwelijks kunnen bevatten, laat staan overtreffen. Wetenschappelijk gezien zijn we een ijsberg met nog vele raadsels onder de oppervlakte.

Ons lijf is een levend wonder. Alleen al daarbij stil staan maakt je stil. Al die miljarden cellen weten precies wat nodig is om als mens te functioneren. Je ermee bemoeien werkt verstorend. We hoeven het alleen maar goed te onderhouden, want het managen van dit proces ligt niet in onze handen, daarvoor zijn andere systemen verantwoordelijk, die op de achtergrond hun werk doen en dat veel beter kunnen dan wij zelf. 

24 uur per dag is ons lichaam voor ons in de weer, ongeacht of we nu wel of niet bij bewustzijn zijn. Net als ons immuunsysteem een elementair belang voor haar rekening neemt, geldt dat ook voor chakra's. Dat lichaam goed verzorgen, is ervoor zorgen dat ons lichaam goed voor ons kan zorgen, dat scheelt heel wat zorgen of ander gedoe. Een heel logisch gegeven waar we jammer genoeg niet al te bewust mee omspringen. Niet goed verzorgen, zorgt voor toenemende zorg. Dat leren we in deze tijd op de harde manier, de manier die veel geld kost.

Wanneer je beter contact maakt met je lichaam, ontkom je er niet aan om onder de oppervlakte van het tastbare te duiken, in de wereld van jouw energie die voor de meeste ogen onzichtbaar, maar met de nodige training of aanleg duidelijk voelbaar door je lijf vloeit. 

Kom je in contact met die eigen energiestroom dan kom je vanzelf in aanraking met chakra's. Chakra's zijn het toppunt van ons rag-fijnement en fungeren als veiligheidskleppen die open gaan wanneer een bepaald energiepunt lekker draait en dicht gaan, wanneer dat energiepunt niet lekker draait door een te sterke of te zwakke stroom. 

Een chakra willen openen of sluiten, stuit logischerwijs altijd op weerstand. En terecht. Jij bent onbewust verantwoordelijk voor het pompen of indammen van een stroom die daardoor onnatuurlijk verloopt. De stroom natuurlijker laten vloeien, zorgt voor een chakra dat vanzelf steeds verder opengaat en weer dichtgaat als nodig is. Een chakra beschermt jou. Dat is nooit zonder oorzaak.

Voor het gemak beperk ik me tot de 7 hoofdchakra's. Deze 7 hoofdchakra's vormen de belangrijkste sluizen tussen het fysieke en het energetische lichaam die met elkaar wisselwerken. Ons energetische lichaam is in feite een groot energieveld waarin het fysieke lichaam het kloppende hart vormt en chakra's voor een goede overdracht zorgen. 

In de notendop zijn we een heel universum op zichzelf, hetgeen betekent dat er nog veel meer chakra's zijn op andere niveau's, maar die zijn nu niet aan de orde. In contact met mij, kom je vooral in contact met deze 7. Laat ik bij de basis beginnen, onderaan bij het stuitje, bij het chakra dat aan de basis ligt van onze ruggengraat en het fundament legt voor een fijn werkende realiteit. 

Chakra 1 | basischakra: Muladhara genaamd in het sanskriet, vrij vertaald: wortel. Een aarde chakra. Zoals de naam al aangeeft maakt het basischakra contact met de basis, de feiten, de realiteit, met jouw lichaam als jouw aarde. Het vormt de basis waarop jij in de realiteit staat en is het platform voor jouw vermogen om je kwaliteiten te vertalen naar je doen. Een goed werkende basis draagt zorg voor een fijn werkende werkelijkheid. Het is de zetel van jouw fysieke balans. Hoe lager het zwaartepunt in je lichaam, hoe stabieler jouw lichaam zal zijn. 

Balans is meer dan alleen contact. Contact kan ook verstikkend werken. Contact is het juiste midden tussen aantrekking en afstoting. Het punt waar het ene begint en het andere ophoudt.

Dit chakra is het energieplein waar ideeën met de werkelijkheid samenwerken. Hoe vrijer de werkelijkheid kan binnenstromen, hoe vrijer jij ermee kunt samenwerken en van kunt genieten.

Hoe zwakker het contact met dit chakra, hoe meer je zweeft, hoe meer je verwijlt in de wereld van het idee. Bij gebrek aan een gegrond contact met je lichaam wordt dit je overlevingsstrohalm, krampachtig houvast zoekend in het niet-reële, het ideële. Iets wat niet reëel is, kan nooit reëel worden. Dit verliefd zijn op ideeën brengt je in conflict met de wereld zoals jij die ervaart. Je mist een flink stuk realiteit in jouw balans door een doorgeschoten klemtoon richting het idee. Het is een feit dat niet alle ideeën het redden als feit. Eerlijk toetsen is daarvoor onontbeerlijk. 

Hoe beter het contact met dit chakra hoe reëler je bent, hoe meer bewust je bent van jouw grenzen. Van wat wel of niet kan. Hoe meer je de wereld neemt zoals die is, hoe fijner je kunt inschalen wat wel en niet werkt. Hoe meer je houdt van jezelf, want jezelf neem je dan ook zoals je bent. Dat scheelt bijschaven en ontwikkelen.

Een te stevig contact maakt je te nuchter, waardoor je minder ontvankelijk wordt voor zaken die je niet kunt zien of vastpakken, maar onmiskenbaar deel uitmaken van de realiteit. Alleen niet in jouw realiteit. Je ziet iets wezenlijks over het hoofd in jouw balans door een te strakke klemtoon richting het eigen gelijk dat je afschermt door nadrukkelijk te zwaaien met het criterium van bewijsbaarheid. 

Niet alle feiten zijn aantoonbaar of bewijsbaar. Chakra's zijn daar een mooi voorbeeld van. Net zo goed als ons lichaam uitstekend zijn werk doet, vanaf het moment dat bezield raakt, ongeacht of we die processen nu wel of niet weten te doorgronden. Bewijs is nuttig als er iets mis is. Niet voor een goed functioneren.

Ooit wisten we minder, maar waren we meer in contact met onszelf. Nu weten we meer, maar verliezen we steeds meer het contact met onszelf. Vanuit dit chakra gezien, is dat heel logisch. We stomen met zijn allen in de richting van het overgewaardeerde intellect. Hierdoor komen we losser in ons bestaan te staan, wat ons vatbaar maakt voor invloeden van buiten, waardoor we gaan zwalken en ons gek laten maken door de waan van de dag. 

De symptomen van een zwak contact met het basischakra: meningen stellen boven feiten. Voorspellingen en modellen krijgen meer aandacht dan de werkelijkheid. Waarderen denkers en praters hoger dan handen uit de mouw stekers. Hierdoor ontmoeten we steeds grotere problemen in het juist waarderen van onszelf. Dit fenomeen zien we in alle nuchterheid overal om ons heen. De ene trend buitelt over de ander, net als het ene commentaar over de ander, zonder de kern te raken: we zijn het contact kwijt. 

Terug naar de basis en vooral de realiteit niet overslaan in jezelf, zorgt ervoor dat je jezelf niet tekort doet en daardoor niets te kort komt. Logica die uitnodigt om jouw nieuwsgierigheid aan te wakkeren naar wat jij in jezelf laat liggen aan reëel potentieel. 

Geloof je sterk in het positieve dat het negatieve zal overwinnen, ben je hooggevoelig of kamp je met ADHD, dan mis je een gezond contact met jouw basischakra. Zie je om je heen kwakzalverij en andere malversaties, dan sta je eveneens niet in een gezond contact met dit chakra. Je hecht dan teveel aan weten en zet dat op een onbereikbaar voetstuk, terwijl je de basis verloochent die jouw oh zo verheven weten vleugels geeft: het niet-weten, dat de bron van nieuwsgierigheid en onderzoek is.

Het kristal

Deze gele calciet met mica, herstelt het contact met je basischakra en helpt jouw energie samenwerken met je hart. Zodat wat je echt wilt, ook echt een kans krijgt doordat jij echte stappen zet en daardoor kunt ontdekken hoe dat uitpakt in de realiteit. Deze steen laat je voelen hoe jouw energie vanuit jouw basis een weg baant naar boven richting je keel, het centrum van jouw creativiteit, om van daaruit door te stromen naar buiten.
Voor nu

dank voor het lezen, Andy de kristalmentor

www.insenzo.com | Klein-Haasdal 88, 6333 AL Schimmert

Vragen hierover of zelf een idee voor een onderwerp? Verbaasd staan over jezelf tijdens een mentorsessie in mijn ervaringrijke kristalkamer of liever online begeleiding? Kamerlezing bij je thuis, kristalsetje of werkkristal op maat? 

Mail naar: andy@insenzo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Skriebels onderzoeken pijn... [24]: balans & pijn. Hoe pijnlijk is jouw evenwicht?

Balans Balans is. Punt. Balans is de grote poel waarin een heel universum zijn gang gaat. Niets brengt balans uit balans. In balans is alles...