woensdag 14 oktober 2020

Skriebels en het vreemde ABC [1]: aura

Al schrijvende en nadenkend over mijn schrijven, ontdekte ik dat taal verre van vanzelfsprekend is. Mijn taal kan zomaar van een andere planeet komen wanneer ik niet oppas. En oppassen is wel het devies hier. In een tijd lang geleden, toen wij hier in het Westen nog tot onze oksels in de modder ploeterden, beleefde de Arabische wereld hoogtijdagen. Zij kwamen tot het inzicht dat alles boven ook beneden is oftewel dat alles in het groot, ook in het klein is. En juist dat kleine wil ik nog wel eens over het hoofd zien. Het is dus niet zo wonderlijk dat ik juist daar anderen en ook mezelf mee in aanraking breng. In het kleine schuilt grote rijkdom. De kunst is om jezelf die kans te geven om dat te ontdekken.

Klein in deze skriebel betekent, beginnen bij het begin: het woordje vreemd. Voor mij staat vreemd voor uniek. We zijn allemaal uniek en juist daardoor zijn we ook vreemden voor elkaar. Dat is niet positief of negatief, maar gewoon vreemd, een alledaags feit. Heel normaal en dat is weer niet vreemd. Klein betekent ook: op de schaal van het lichaam. Hou het simpel en dichtbij.

Dit bracht me op het idee om een vreemd ABC samen te stellen dat stap voor stap een weg baant door het domein waarbinnen ik mijn boterham verdien als Kristalmentor en dat jou en passant meeneemt in mijn kijk op energie. Energie die elke seconde van ons bestaan door ons lijf stroomt en de basis vormt voor alle leven in een ontzagwekkend universum. En dat universum is veel te groot om te belichten.

Niets is zonder nuance. In deze woordenlijst ga ik een vertaalslag wagen om hemelse [voor het gemak zweverige] begrippen en aardse [voor het gemak nuchtere] begrippen met elkaar te laten stoeien en samenwerken. Of dat lukt, zal moeten blijken aan het einde, maar daar zijn we nog lang niet. We staan aan het begin. De lijst zal ook verre van compleet zijn. Het zal meer een bloemlezing zijn van zaken die mijn aandacht hebben. Mijn bedoeling is om iets te schrijven dat lekker wegleest en tegelijk iets laat vonken. Ook dat zal een verrassing zijn. Lees vooral verder om daar achter te komen, samen met mij.

A.

Aura. Ik start met een begrip dat met de deur in de hemel valt. Net als de aarde een dampkring heeft, heeft ons lichaam een laag om zich heen dat luistert naar de fraaie naam Aura. We leven in een wereld waarin het tastbare [positief] samenwerkt met het ontastbare [negatief]. Het aura is een op het eerste oog onzichtbaar energieveld dat van binnen naar buiten straalt en verder reikt dan de grenzen van ons lichaam. Je zou het kort door de bocht ook ons energielichaam kunnen noemen.

Het aura helpt ons contact maken met andere energievelden en stelt ons in staat om de trilling van iedereen om ons heen als inspiratiebron te gebruiken, zodat de eigen energie verrijkt wordt in het samenzijn met andere mensen die allemaal iets vreemds, iets unieks aan jouw trilling kunnen toevoegen. 

Hoe vrijer jouw energie andere trillingen kan toestaan hoe vrijer het kan bewegen, hoe sterker het voor jou kan werken. Heel logisch allemaal. Hoe sterker jouw energie, hoe ruimer jouw aura, hoe sneller jouw gevoel andere trillingen kan oppikken. Een soort van perpetuum mobile, een eindeloze stroom van van energie die steeds sterker rondstroomt en wisselwerkt. Alles is kringloop. De enige voorwaarde: maak geen onderscheid tussen positief en negatief, want alles werkt met elkaar samen. In de hero zit de zero en in de zero schuilt een hero.

Het aura toont hoe we hierin staan op dit moment, of we fijn [meestromend] of niet-fijn [tegenstromend] in ons vel zitten. Het aura is een factor in de energiemix die je kunt gebruiken. Het is voelbaar voor mensen die kunnen werken met hun gevoeligheid en ook zichtbaar voor mensen die over de kwaliteit beschikken om energievelden waar te nemen. 

In mijn praktijk gebruik ik kristallen om mensen op constructieve wijze in contact te brengen met het aura, maar ook met de chakra's, zie straks onder C. Het aura vraagt om een afgestemd kristal. Mijn keuze is deze roze amethyst. Die laat je de energieruimte om je heen voelen zodat je bewuster wordt van jezelf en jouw uitstraling.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Skriebels en het vreemde ABC [5]: beperking

Met een reëel oog voor het risico dat ik nooit meer uit de A-serie raak, omdat er altijd wel een onderwerp te vinden is, is het wijzer om de...